SPETS - Projektbeskrivning

Utvecklingsrelaterad språkstörning är en av de vanligaste utvecklingsavvikelserna hos barn i förskoleåldern.

Flicka som pratar, färgglada bokstäver kommer ur munnen.
Foto: Getty Images

Utvecklingsrelaterad språkstörning (på engelska: Developmental Language Disorder, DLD) är en av de vanligaste utvecklingsavvikelserna hos barn i förskoleåldern – det förekommer hos 7-8 procent av alla barn.

Grav språkstörning/DLD förekommer hos ca 2-3 procent, och för dessa barn kan svårigheterna innebära stora begränsningar i vardagen, t ex med konsekvenser för inlärning och för sociala relationer. Barn med DLD går ofta i behandling hos logoped, men för barn med grav DLD är sedvanlig behandling på logopedmottagning ibland otillräcklig. För de barnen kan det bli aktuellt att gå på språkförskola, där de kan få mer intensiv behandling, men även tillgång till en förskolemiljö som är anpassad efter deras behov.

Tillgången till språkförskola är dock väldigt begränsad, och det är oklart vad som avgör vilka barn som antas till språkförskola. Och även om det är rimligt att anta att språkförskola är gynnsamt är det fortfarande inte ordentligt kartlagt.

  • Blir barnen efter behandling på språkförskola starkare språkligt?
  • Blir de mer självsäkra kommunikatörer?
  • Mår de bättre rent generellt?

Detta är exempel på frågor som vi ställer oss inom projektet.

SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-04