SPETS - för medverkande verksamheter

Vi rekryterar deltagare på logopedmottagningar och språkförskolor i Stockholm och Göteborg under hösten 2023. Parallellt med detta följer vi också upp de barn som redan deltar i projektet.

Förskollelärare med grupp av barn.
Foto: Getty Images

Är du en av de logopeder som medverkar i rekrytering och uppföljning? Då kan du hitta information om proceduren här nedanför:

Du kan också prata med projektlogopeden i din verksamhet, eller med Sara Burge, doktorand och kontaktperson för SPETS.

Under oktober sker rekrytering av nya deltagare till SPETS. Du kan finna information om hur rekryteringen går till i denna 2-minutersintroduktion

Under hösten 2023 och våren 2024 pågår uppföljning av barn som tidigare rekryterats till SPETS. Du kommer att bli kontaktad via mail när det är dags för uppföljning, med information om hur det går till.

Under hösten 2023 sker rekrytering av nya deltagare till SPETS på språkförskolor i Stockholm och Göteborg. Information om detta har skickats ut per post till alla medverkande språkförskolor.

Under hösten 2023 och våren 2024 pågår även uppföljning av barn som tidigare rekryterats till SPETS. Du kommer att bli kontaktad via mail när det är dags för uppföljning, med information om hur det går till.

SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-04