ISP-seminarium

ISP-seminariet fungerar som ett startseminarium och välkomnande för nyantagna doktorander tillsammans med sin huvudhandledare för att presentera sina forskningsprojekt.

Efter att en doktorand antagits till forskarutbildningen vid CLINTEC får doktoranden en inbjudan till ISP-seminarium, tillsammans med sin huvudhandledare, för att presentera sitt forskningsprojekt. Presentationen skall ske på engelska med hjälp av en powerpoint presentation om totalt 4 bild (inga animationer tillåts i presentationen).

Flera nyantagna doktorander bjuds in till seminariet och deltar i de efterföljande diskussionerna.

Åhörare kan också delta men kräver en föranmälan till Agneta Wittlock, senast två dagar innan datum nedan.

ISP-seminarium VT 2023

ISP-seminarium / Doktorandpresentationer
Datum Tid Lokal
Onsdag 18 januari 2023 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 3, B63, Karolinska Huddinge
Onsdag 17 maj 2023 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Huddinge
Onsdagen 14 juni 2023 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Huddinge
AW
Innehållsansvarig:
Agneta Wittlock
2023-02-23