ISP-seminarium

ISP-seminariet fungerar som ett startseminarium och välkomnande för nyantagna doktorander tillsammans med sin huvudhandledare för att presentera sina forskningsprojekt.

Efter att en doktorand antagits till forskarutbildningen vid CLINTEC får doktoranden en inbjudan till ISP-seminarium, tillsammans med sin huvudhandledare, för att presentera sitt forskningsprojekt. Presentationen skall ske på engelska med hjälp av en powerpoint presentation om totalt 4 bilder exkl. titelbild (inga animationer tillåts i presentationen).

Flera nyantagna doktorander bjuds in till seminariet för att presentera sin forskningsprojekt. Alla inbjudna doktorander och huvudhandledare deltar i hela seminariet för lyssna att delta i de efterföljande diskussionerna efter varje presentation..

Åhörare kan också delta men kräver en föranmälan till Agneta Wittlock, senast tre dagar innan datum nedan.

ISP-seminarium HT 2023

ISP-seminarium / Doktorandpresentationer
Datum Tid Lokal
Onsdag 6 december 2023 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Huddinge
Måndag 5 februari 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Huddinge
Tisdag 9 april 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Huddinge
Tisdag 28 maj 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Huddinge
AW
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-10-24