Forskare vid enheten för transplantationskirurgi

Bo Göran Ericzon

Professor, överläkare. Enhetschef, enheten för transplantationskirurgi

Undervisningsområden

Organtransplantation. Levercellstransplantation.

Forskningsområden

Levertransplantation. Ischemi-reperfusionsstudier med mikrodialysteknik. Dominolevertransplantation samt levertransplantation vid familjär amyloid polyneuropati (FAP). Kombinerad lever- och stamcellstransplantation vid levercancer. Levercellstransplantation.

Erik Berglund

M.D, Ph.D, docent

Undervisningsområde

Nuvarande områden: Transplantationsimmunologi. Transplantationskirurgi. Biokemi. Histologi.
Tidigare områden: Fysiologi. Endokrinologi. Anatomi. Basal cancerlära.

Forskningsområde

Nuvarande: Transplantationstolerans, nya immunosuppressiva behandlingar vid allo- och xenotransplantation, maskinperfusion av organ, ischemi-reperfusionsskador.
Tidigare: Parathyreoideapatologi. Basal diabetesforskning.

Anna Domogatskaya

Pancreas islet 3D imagine

Ewa Ellis

Isolation of Hepatocytes
08-585 800 86

Carl Jorns

Forskare, biträdande överläkare

Undervisningsområde

Organdonation, donation efter cirkulationsstillestånd, levertransplantation, celltransplantation, transplantationskirurgi, chirurgia minor, mentor för läkarstudenter.

Forskningsområde

Carl Jorns forskning involverar translationell forskning inom organ donation, organtransplantation och regenerativ medicin. Aktuella forskningsprojekt omfattar neonatal organdonation, experimentell och klinisk levercellstransplantation. 

Makiko Kumagai-Braesch

Forskare, M.D, Ph.D.

Undervisningsområde

Immunologi, immunosuppressiva läkemedel, prekliniska metoder för karakterisering isolering pankreasöar. 

Forskningsområde

Toleransinduktion med cellterapi vid levertransplantation, preklinisk forskning för isolering och transplantation av pankreasöar.

Torbjörn Lundgren

Pancreas islet and organtransplantation

Greg Nowak

Machine perfusion of liver graft

Lars Wennberg

Docent, överläkare

Undervisningsområde

Transplantationskirurgi med särskild inriktning mot njurtransplantation, pankreastransplantation och hjärttransplantation.

Forskningsområde

Njurtransplantation, transplantationsimmunologi, AB0-inkompatibilitet, organpreservation, ischemi-reperfusion, immunosuppression, immunologisk tolerans, transplantation immuniserade patienter, njurutbytesprogram, pediatrisk transplantation, hjärttransplantation, patientcompliance, njurmedicin, xenotransplantation.

Åsa Catapano
2023-02-07