Forskare vid enheten för transplantationskirurgi

Bo Göran Ericzon

Professor, överläkare. Enhetschef, enheten för transplantationskirurgi

Undervisningsområden

Organtransplantation. Levercellstransplantation.

Forskningsområden

Levertransplantation. Ischemi-reperfusionsstudier med mikrodialysteknik. Dominolevertransplantation samt levertransplantation vid familjär amyloid polyneuropati (FAP). Kombinerad lever- och stamcellstransplantation vid levercancer. Levercellstransplantation.

Michael Uhlin

Professor. Sektionschef, Sektionen för Klinisk Immunologi, Kliniken för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Undervisningsområden

Klinisk Immunologi, T-cells Immunologi, Stamcellstransplantation.

Forskningsområden

Stamcellstransplantation, T-cells Immunologi, Immunterapi, Gamma-Delta T-celler.

Forskargrupp

Michael Uhlin forskargrupp

Makiko Kumagai-Braesch

Forskare, M.D, Ph.D.

Undervisningsområde

Immunologi, cellkultur och ö-isolering och transplantation. 

Forskningsområde

Ö-transplantation.

Lars Wennberg

Docent, överläkare

Undervisningsområde

Transplantationskirurgi med särskild inriktning mot Njurtransplantation, Pankreastransplantation och Hjärttransplantation.

Forskningsområde

Njurtransplantation, Transplantationsimmunologi, AB0-inkompatibilitet, Organpreservation, Ischemi-reperfusion, Immunosuppression, Immunologisk tolerans, Hjärttransplantation, Patientcompliance, Njurmedicin, Xenotransplantation.

Carl Jorns

Forskare, specialistläkare

Undervisningsområde

Organdonation, Transplantationskirurgi, Chirurgia minor, Mentor av läkarstudenter.

Forskningsområde

Carl Jorns forskning involverar translationell forskning inom organ donation, organtransplantation och regenerativ medicin. Aktuella forskningsprojekt omfattar neonatal organdonation, experimentell och klinisk levercellstransplantation.

Erik Berglund

MD, Post-doc, ST-läkare

Undervisningsområde

Nuvarande områden: Transplantationsimmunologi. Transplantationskirurgi. Biokemi. Histologi.
Tidigare områden: Fysiologi. Endokrinologi. Anatomi. Basal cancerlära.

Forskningsområde

Nuvarande: Toleransinduktion vid transplantation. Immunreglering. Xenotransplantation. Antikroppsbildning vid handtransplantation. Biliära komplikationer efter levertransplantation. Njurtransplantation hos äldre. Kliniska och molekylära studier på gastrointestinala stromacellstumörer (GIST).
Tidigare: Parathyreoideapatologi. Basal diabetesforskning.

Forskargrupper vid enheten

Michael Uhlin forskargrupp