Makiko Kumagai-Braesch

Makiko Kumagai-Braesch

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för transplantationskirurgi F82, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Transplantation, 171 77 Stockholm

Om mig

 • MD. Ph.D.
  Senior researcher
  Makiko kommer ursprungligen från Japan där hennes intresse för
  transplantationsimmunologi växte fram genom sin kirurgiska erfarenhet. Hon
  lärde sig experimentella metoder för immunologi och molekylärbiologi vid
  Karolinska Institutet och även i patologiforskning vid Massachusetts General
  Hospital, Harvard, Boston, USA.
  Hon fick sin doktorsexamen från Karolinska Institutet, Klinisk Immunologi
  (1998) där hon arbetade i ett projekt för immunologisk karakterisering av
  gris till human xenotransplantation. De senaste 15 åren har hon arbetat i
  forskningslaboratoriet på enheten för transplantationskirurgi med projekt
  inom experimentell bukspottkörtel-ö transplantation (P.I. Torbjörn
  Lundgren) och toleransinduktion vid organtransplantation (P.I. Bo-Göran
  Ericzon).
  MD, (1986, Tohoku Univeristy, Japan)
  PhD (Karollinska Institutet, Sweden)

Forskningsbeskrivning

 • 1) 1. Experimentell pankreas-ö transplantation:
  Undersöker olika strategier för att förbättra effekten av
  transplantation av bukspottkörtel med hjälp av mus och råttmodeller.
  2. Cellterapi för toleransinduktion vid organtransplantation

 • Utvecklar odlingsmetoder för givarspecifika immunmodulerande celler och
  immunologisk karakterisering av genererade celler i vitro.
  3. Funktionell karakterisering av apolipoproteiner i humana celler och
  serum.

Undervisning

 • Transplantationsimmunologi, Experimentell pankreas-ö transplantation,
  Cellterapi för toleransinduktion vid organtransplantation

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI