Forskare vid enheten för transplantationskirurgi

Här kan du läsa om våra forskare, bland annat om deras forsknings- och undervisningsområden.

Profile image

Bo Göran Ericzon

Professor, överläkare. Enhetschef, enheten för transplantationskirurgi

Undervisningsområden

Organtransplantation. Levercellstransplantation.

Forskningsområden

Levertransplantation. Ischemi-reperfusionsstudier med mikrodialysteknik. Dominolevertransplantation samt levertransplantation vid familjär amyloid polyneuropati (FAP). Kombinerad lever- och stamcellstransplantation vid levercancer. Levercellstransplantation.

Profile image

Erik Berglund

M.D, Ph.D, docent

Undervisningsområde

Nuvarande områden: Transplantationsimmunologi. Transplantationskirurgi. Biokemi. Histologi.
Tidigare områden: Fysiologi. Endokrinologi. Anatomi. Basal cancerlära.

Forskningsområde

Nuvarande: Transplantationstolerans, nya immunosuppressiva behandlingar vid allo- och xenotransplantation, maskinperfusion av organ, ischemi-reperfusionsskador.
Tidigare: Parathyreoideapatologi. Basal diabetesforskning.

Pancreas islet 3D imagine
Profile image

Ewa Ellis

Isolation of Hepatocytes

Helena Maria Genberg

Bloodgroup incompatible organtransplantation
Profile image

Carl Jorns

Forskare, biträdande överläkare

Undervisningsområde

Organdonation, donation efter cirkulationsstillestånd, levertransplantation, celltransplantation, transplantationskirurgi, chirurgia minor, mentor för läkarstudenter.

Forskningsområde

Carl Jorns forskning involverar translationell forskning inom organ donation, organtransplantation och regenerativ medicin. Aktuella forskningsprojekt omfattar neonatal organdonation, experimentell och klinisk levercellstransplantation. 

Undervisningsområde

Immunologi, immunosuppressiva läkemedel, prekliniska metoder för karakterisering isolering pankreasöar. 

Forskningsområde

Toleransinduktion med cellterapi vid levertransplantation, preklinisk forskning för isolering och transplantation av pankreasöar.

Profile image

Torbjörn Lundgren

Pancreas islet and organtransplantation
Profile image

Greg Nowak

Machine perfusion of liver graft

Lars Wennberg

Docent, överläkare

Undervisningsområde

Transplantationskirurgi med särskild inriktning mot njurtransplantation, pankreastransplantation och hjärttransplantation.

Forskningsområde

Njurtransplantation, transplantationsimmunologi, AB0-inkompatibilitet, organpreservation, ischemi-reperfusion, immunosuppression, immunologisk tolerans, transplantation immuniserade patienter, njurutbytesprogram, pediatrisk transplantation, hjärttransplantation, patientcompliance, njurmedicin, xenotransplantation.

Åsa Catapano
2024-07-08