Studieupplägg Mer och Mindre studien, 2011 - 2017

Tidigare har Mer och Mindre-studien utvärderats i Stockholm hos 177 barn med fetma i åldrarna 4-6 år. Vi kunde då se positiva effekter på barnens viktstatus hos de barn vars föräldrar ingick i ett föräldrastödprogram

Information om studiens upplägg

I Mer och Mindre inkluderades barn som

 • Bodde i Stockholmsområdet
 • Var 4-6 år gamla
 • Hade ett Iso-BMI på 30 eller högre

I studien jämfördes två olika behandlingar

Deltagande familjer lottades slumpvis till en av de följande två grupperna:

 • Föräldragruppsbehandling
 • Behandling vid barn-och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Mätningar

 • Barnet mättes och vägdes vid start, efter 3 och 6 månader samt efter ett år.
 • Föräldrarna fick svara på frågor om bland annat om familjebakgrund, barnets välbefinnande, beteende och livsstilsvanor.
 • Blodprov lämnades vid start samt vid studiens slut (ej krav för att delta i studien).
 • Studien pågick under ett års tid.
 • Efter studien erbjöds alla familjer fortsatt kontakt på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Föräldragrupp

Hälften av deltagarna fick delta i Mer och Mindres föräldrastödsprogram under 10 veckor. Under sessionerna presenterades olika teman såsom hur föräldrar på bästa sätt kan uppmuntra barn till att lära sig nya saker, hur föräldrar kan hantera tjat, varför det är viktigt att kunna säga nej och mycket annat som är betydelsefullt i föräldrarollen samt ger konkreta tips kring till exempel hur mycket mat som är lagom, hur man kan begränsa barnets skärmtid. Dessutom fick föräldrarna övningar och varje vecka fick de ett uppdrag att testa hemma.

Föräldrar som lottades till föräldragruppen har varit positiva till gruppsessionerna som letts av utbildade ledare.

Så här säger några föräldrar om att vara med i gruppen

"Jag har fått en bättre insikt om hur det är att vara förälder och verktyg att behålla de bra matvanor som nu vi har skaffat oss."

"Allt var bra, men det som var det mest användbara var att använda mat som har den kvalitet som barnen behöver, som kroppen behöver utan att ge mer vikt."

"Min son är gladare, lite lättare, han sover bättre och längre."

"Jag har blivit mycket mera konsekvent, jag hade inte lagt märke till att man måste vara konsekvent med alla saker i vardagen, inte bara med det hur man äter och rör sig. Jag tänkte inte på det att det är så viktigt att vara konsekvent och sätta gränser på allt. Man är som förälder väldigt viktig själv för att skapa bra vanor."

"Jättebra med hur man kunde hantera sina känslor när barnen tjatade om att de ska få någonting äta, hur man ska sätta gränser."

"Jag lärde mig nya saker som jag innan dess hade ingen aning om"

"Att vi kunde prata med andra som har samma problem, som förstår hur vi menar."

"De verktyg vi har fått var jättebra, att kunna presentera grönsaker på ett roligare så att barnet känner att jag har ett val, jag behöver inte bara äta den här grönsaken utan det finns många andra jag kan pröva. Nu äter han majs och gurka och lite morötter. Så såg det inte ut för ett halvår sen, då åt han ingenting. Det är ett väldigt stort steg."

"Man lever inte efter det man vet. Man går i en ond cirkel och det är bra att någon säger att man kan göra så här också. Och så prövar man det, och så funkar det."

"Att man fick råd och fakta hur ska det gå till och hur ska man göra för att bli bättre på mat till barn och bättre relation samtidigt, utan att det ska bli några konflikter eller så."

"Nästan allt som stod i materialet var nytt för oss. Det var jättebra. Vi har massor med lappar på kylskåpet, vi tittar på dem varje dag."

"Jag tycker att vi har blivit mer konsekventa på att sätta gränser. Vi fokuserar på rätt tillfällen. Och lättar på de gånger det kanske inte riktigt behövs. Men jag tycker att vi har blivit mycket mer konsekventa att sätta gränser och det har vi lärt oss av kursen. Att nej är ett nej när jag säger nej och när jag inte säger nej så kan du göra som du vill göra."

"Jag känner mig mer kompetent som förälder, att man fick lite uppbackning att man är på rätt spår."

Finansiärer

Mer och Mindre-studien har erhållit ekonomiska medel från:

 • Jerringfonden
 • Karolinska Institutet (Karolinska Institutets Doktorandmedel, KID)
 • Vetenskapsrådet
 • Sverige-Amerika Stiftelse
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Magnus Bergvall Stiftelse
 • Stiftelse Samariten
 • Vinnova VINNMER
 • Martin Rinds Stiftelse
 • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Helge Ax:son Johnsson Stiftelse
 • ìShizu Matsumuraîs donation
 • Stiftelse Frimurare Barnhuset i Stockholm
 • Sällskapet Barnavård
 • HKH Kronprinsessans Lovisas förening för barnasjukvård
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Jane och Dan Olssons Stiftelse
KN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-11-08