Forskarutbildning vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut)

Forskarutbildning/utbildning på forskarnivå i Sverige kräver normalt totalt fyra års heltidsstudier. Vid Karolinska Institutet finns ingen allmän antagning till forskarutbildningen. Antagningen av doktorander vid BioNut följer den process som beslutats centralt på KI med några mindre ändringar. Beslut om antagning fattas av prefekten.

Mer information

Mer information om forskarutbildningen på BioNut finner du på vår engelska sida.

Kontakter

Profile image

Monica Ahlberg

Utbildningshandläggare, Forskarutbildningen

Peter Swoboda

Studierektor, Forskarutbildningen