Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

This page in English

En strategisk satsning på vårdforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten genom forskningsfinansiering samt seminarieverksamhet.

Vårdvetenskap