Priser på universitetstandvård

Priserna för behandlingar på universitetstandvården varierar beroende på vem du blir behandlad av.

Behandling av student

Din tandläkarstudent lämnar alltid ett kostnadsförslag för vad behandlingen kommer att kosta. Det innebär att du inte nödvändigtvis kommer behöva betala efter varje besök utan i stället när åtgärden är utförd.

Prislista för behandling av student

Du kan endast betala med kort. Klinikerna där våra studenter tar emot dig är inte anslutna till Försäkringskassan.

I undantagsfall kan ditt tillstånd kräva ytterligare specialistundersökning på röntgen. I så fall debiteras den enligt tandvårdstaxan som omfattas av tandvårdsförsäkringen.

Behandling av legitimerad tandläkare eller tandhygienist

För behandling som utförs av lärare/allmäntandläkare på vår lärarklinik.

Prislista för behandling på lärarkliniken

Behandling av specialisttandläkare

För behandling som utförs av specialisttandläkare på någon av våra specialistkliniker är kostnaden högre än referenspriser.

Prislista för behandling på våra specialistkliniker

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-02-28