Behandlingar och priser vid lärarkliniken

Grundavgiften för en undersökning utförd av legitimerad tandläkare är 1 020 kr. Priset beror sedan på vilka åtgärder och behandlingar som genomförs. Prata med din behandlare och be om ett kostnadsförslag på förhand. Tandvårdsintyg gäller här.

Våra behandlingar

Undersökning och behandlingar

Porträtt.
Foto: Storyboard Film & Television AB

Vid en undersökning kontrollerar tandläkaren dina tänder och din mun och ger dig även information om hur du tar hand om din munhälsa på ett bra sätt för att förebygga problem.

Tandläkaren kontrollerar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom i munnen. I undersökning ingår även fyra röntgenbilder som möjliggör för tandläkaren att upptäcka eventuell problematik som inte går att se med blotta ögat. Om du har något tecken på sjukdom eller förhöjd risk att få det i munnen så föreslår tandläkaren flera behandlingsalternativ och därefter kostnadsförslag

Akuttandvård

Om du har tandvärk eller andra akuta besvär kan du boka en akuttid.

Priser i svenska kronor

Från 2024-02-01

Undersökningsåtgärder

Undersökningsåtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 970 1 020
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 420 505
103-1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande 420 745
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 195 1 245
107-1 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande 1 195 1 895
108 Utredning utförd av tandläkare 1 955 2 650
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 760 790
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 990 1 015
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 415 465
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 605 670

Lärarklinikens hela prislista

Högkostnadsskydd och referenspris

Högkostnadsskyddet i tandvården fungerar så att du betalar hela kostnaden för en tandvårdsbehandling upp till 3 000 kronor. För högre summor får du tandvårdsersättning från staten. Den dras av direkt när du betalar.

Tandvårdsersättningen beräknas utifrån det som kallas för ett referenspris, som är ett fast pris för varje åtgärd som bestäms av staten.

Garantier

  • Fast protetik 3 års garanti
  • Avtagbar protetik 1 års garanti
  • Fyllning 1 års garanti

Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare vård är betald och att man följer de återbesök-, och egenvårdsrutiner som Folktandvården föreslår.

Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad men ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.