Inför ditt besök

Här hittar du information som du kan behöva inför ditt besök på universitetstandvården.

Ta med legitimation

Betalning

Vi har tagit fram prislistor med information om vad våra olika undersökningar och behandlingar kostar. Hos oss kan du endast betala med betalkort (dock inte American Express). I undantagsfall kan vi skicka en faktura.

I receptionen besvarar vi gärna dina frågor angående din tandvårdsavgift. Men om du har frågor om själva tandvården bör du vända dig till din behandlande tandläkare eller student.

Priser

Allergier

Vi är tacksamma för att du undviker stark parfym när du ska till oss. På så sätt underlättar du för de bland våra andra patienter och våra medarbetare som lider av astma, allergi och annan överkänslighet.

Tolk

Om du ska besöka en tandhygienist- eller tandläkarstudent måste du kunna göra dig förstådd på svenska eller engelska. Om du däremot har besök hos någon av våra legitimerade tandläkare går det bra att ta med en auktoriserad tolk.

Medicinlista?

Tar du några mediciner? Ta med dig din medicinlista till oss, så att vi får veta vilka.

Förhinder

Om du får förhinder ska du meddela den klinik som du kallats till snarast möjligt. Om du uteblir från överenskommen tid utan att anmäla förhinder tar vi ut en kostnad på 400 kr.

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-11-20