Priser på universitetstandvård

Priserna för behandlingar på universitetstandvården varierar beroende på vem du blir behandlad av.

Behandling av student

Sedan höstterminen 2016 tillämpar vi en ny studenttaxa. Det innebär att du inte nödvändigtvis kommer behöva betala efter varje besök utan istället när åtgärden är utförd. Din tandläkarstudent kommer lämna ett kostnadsförslag om vad behandlingen kommer att kosta. Den nya taxan finns att ta del av i väntrummet och i receptionen och kom ihåg att du bara kan betala med kort. Klinikerna där våra studenter tar emot dig är inte anslutna till Försäkringskassan.

I undantagsfall kan ditt tillstånd kräva ytterligare specialistundersökning på röntgen. Om så är fallet debiteras det enligt tandvådstaxan som omfattas av tandvårdsförsäkringen.

Behandling av legitimerad tandläkare

För behandling som utförs av lärare/allmäntandläkare/specialist på vår specialistklinik är kostnaden baserad på referensprislistan. För specialistvård gäller högre taxa. Prislistan finns tillgänglig i väntrummet på specialistkliniken. Vi kan tyvärr inte erbjuda våra patienter några kosmetiska behandlingar, som till exempel tandblekning.

Tandvård