Vem kontaktar jag för frågor som rör internationella samarbeten?

Karolinska Institutet är ett internationellt universitet och därmed är många delar av verksamheten involverad i internationella samarbeten och kan svara på olika frågor.

 • Internationella kansliet
  Internationella kansliet hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.
   
 • Internationella studenthandläggare
  Internationall studenthandläggare administrerar in- och utresande utbytesstudenter
   
 • Pressavdelningen för internationella frågor
  Presstjänsten på Karolinska Institutet svarar på frågor från journalister och kan förmedla kontaktuppgifter till universitetsledningen, forskare, lärare och andra experter inom verksamheten.
   
 • Akademiska koordinatorer
  En akademisk koordinator verkar för att främja KI:s verksamheter vid universitet och institut i olika länder och regioner.
   
 • Alumnikontoret
  KI Alumni verkar för att skapa och upprätthålla kontakter med såväl nationella som internationella alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service. 
   
 • Internationalisering på utbildningsprogramnivå 
  Varje utbildningsprogram vid KI har utsett en internationaliseringsansvarig.