Bakgrund till initiativet

Myosit- och Sarkoidosinitiativet startades av Albert Elfström under 2023, delvis som en fortsättning på ett framgångsrikt projekt inom sarkoidosforskning från 2021 som han var initiativtagare till. Målet med projektet är att stötta forskningen och uppmuntra till nya initiativ och infallsvinklar med förhoppningen att identifiera nya diagnosmetoder, biomarkörer och till slut behandlingar.

Albert Elfström
Albert Elfström Foto: N/A

Albert Elfström, initiativtagare till Myosit- och Sarkoidosinitiativet vid Karolinska Institutet berättar om bakgrunden till projektet:

-Under hösten 2021 började jag undersöka möjligheten att stötta forskningen inom sarkoidos på KI och fick sedan kontakt med Elizabeth Arkema. Det ledde så småningom fram till ett projekt hos professor Johan Grunewald som syftade till att identifiera ett tänkbart antigen som centralt för uppkomsten av sarkoidos. Projektet genomfördes under 2022 och 2023 och ledde till en hel del nyttiga upptäckter och metoder. 

-Under 2023 stod det klart för mig att det fanns anledning att fortsätta på Sarkoidosprojektet, men även stötta myositforskningen, detta då sjukdomarna på många sätt är liknande. I diskussioner med Ingrid Lundberg och Anna Smed Sörensen, som tagit över efter Johan som gått i pension, utvecklade vi tillsammans Myosit- och Sarkoidosinitiativet. Genom att stötta forskningen och uppmuntra till nya initiativ och infallsvinklar finns goda möjligheter att detta leder till stora framsteg.

Liv Sadeqi
2024-04-18