Internationellt samarbete inom forskarutbildning

Karolinska Institutet samarbetar med ledande universitet och organisationer runt om i världen.

Du hittar mer information om KI:s formella samarbetsavtal inom forskarutbildning med universitet och forskningsinstitut runt om i världen på den engelska motsvarigheten av denna sida.