Jonas Malmstedt

Jonas Malmstedt

Anknuten till Forskning
E-postadress: jonas.malmstedt@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 19, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kirurgi Gillgren, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som kärlkirurg i Stockholm sedan drygt tio år. Jag disputerade
  i ämnet kirurgi vid Ki 2012 med avhandlingstiteln "Diabetes and Peripheral
  Arterial Disease [1]" vid instutionen för molekylär medicin och kirurgi
  [2]. Sedan mars 2014 delar jag min tid mellan klinisk tjänstgöring som
  överläkare på sektionen för kärlkirurgi på Södersjukhuset och ett
  förordnande som post-doc. Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi
  SOSVASC [3] vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på
  Södersjukhuset.
  Mitt kliniska intresse för diabetes och perifer kärlsjukdom sammanfaller
  med min huvudsakliga forskningsinriktning. Jag försöker arbeta
  translationellt med utgångspunkt i de kliniska problemen kring patienter med
  perifer kärlsjukdom och diabetes.
  Läkarexamen 1995, Linköpings universitet [4]
  Specialist i allmänkirurgi 2003
  Specialist i kärlkirurgi 2005
  Disputation 2012, Karolinska Institutet
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/41218
  [2] http://ki.se/mmk/medlemmar-i-gruppen-karlkirurgi
  [3] http://ki.se/kisos/sosvasc
  [4] http://www.liu.se/utbildning/program/lakare?l=sv&
 • amp
 • gclid=Cj0KEQjw1pWrBRDuv-rhstiX6KwBEiQA5V9ZoWNQaNseGNGwTqigHwuR79Y5CiaY6LWEanR2mWH3u6UaAl2u8P8HAQ

Forskningsbeskrivning

 • *Projekt*
  * Vad driver den accelererade ateroskleros och intimala hyperplasi som ses
  vid diabetes?
  Vid diabetes bildas så kallade advancerade glykerade slutprodukter
  ("advanced glycation end producs" förkortat AGE). Dessa har ett flertal
  effekter på både kärlväggens struktur och funktion. Från djurförsök
  är det väl belagt att AGE via en specifik receptor i kärlväggen bidrar
  till både utveckling av ateroskleros och stimulerar så kallad intimal
  hyperplasi. Intimal hyperplasi är en "överdriven" läkningsrespons som kan
  leda till förträngning och stopp i blodkärl efter ballongsprängning eller
  bypasskirurgi.
  Inom projektet försöker vi visa att de mekanismer som beskrivits i
  djurmodeller även är giltiga hos människa. Vi har påvisat förekomsten av
  AGE och RAGE i de vener som används bypasskirurgi på benen.
  * Varför är kärlnybildniningen nedsatt i muskel hos patienter med
  diabetes?
  I detta projekt studeras hämmande faktorer för kärlnybildning
  (angiostatiska faktorer) i muskulatur. Diabetes innebär att kroppens egna
  sätt att kompensera för nedsatt blodflöde (vid t ex kärlförträngning
  pga ateroskleros) med nybildning av blodkärl inte fungerar lika bra.
  Mekanismerna bakom detta är inte klarlagda. Vi kommer jämföra muskulatur
  på molekylärboilogisk nivå från patienter med och utan diabetes och med
  och utan samtidig perifer kärlsjukdom. Projektet sker i samarbete med doc
  Thomas Gustafssons forskargrupp för integrativ klinisk fysiologi [1] och
  professor Tara Haas vid York University i Kanada [2].
  * Kärlväggens roll vid blodproppsbildning
  * Behandlingsresultat vid kronisk benischemi i ett 20-årsperspektiv
  * Perioperativ blodsockerkontroll vid kärlkirurgi - ger bättre kontroll
  färre komplikationer?
  ÖVRIGA PROJEKT
  * BASIL-2 [3]. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg
  Studien är en randomiserad multicenterstudie (som utgår från
  Universitetet i Birmingham) som jämför två strategier “ven-bypass
  först” eller “bästa endo-vaskulära intervention först”, vid
  svår benischemi (vilovärk och/eller sår/gangrän) pga infrapopliteal
  sjukdom. Som första center i Sverige deltar vi i denna studie där jag
  är är principle investigator.
  * Omhändertagande av konfliktrelaterade traumatiska extremitetsskador -
  avhandlingsprojekt, Andreas Älgå [4] (bihandledare). Detta är ett
  avhandlingsarbete där första artiklarna finns i manuskript. Vi har
  randomiserat 70 patienter mellan undertryckabehandling och konventionell
  sårbehandling. Vidare visar vi på en association mellan infektion efter
  traumatiska extremitetsskador och risk för död eller amputation,
  oberoende av ålder, kön och traumascore. Förutom enba studier på plats
  hämtas data från ett stort traumaregister från Röda Korsets
  verksamhet i Pakistan.
  * Trombocythämmning vid perifer kärlsjukdom, avhandlingsprojekt, Ove Thott
  [5] (bihandledare)
  * Cellulära mekanismer vid intimal hyperplasi och diabetes,
  avhandlingsprojekt, Robert Saxelin [6] (bihandledare)
  * Vi planerar att undersöka förekomst av kärlkirurgiska diagnoser hos
  patienter som genomgått strålbehandling mot bäckenet. Projektet kommer
  att utföras i samarbete med Åsa Hallqvist Everhov [7], Peter Gillgren
  [8] samt Karin Ekström Smedby [9]
  * Jag är bihandledare åt Eva Torbjörnsson [10]. Eva driver att
  avhandlingsprojekt om amputationsrisk och amputationer hos
  kärlrekonstruerade patienter. Det är populationsbaserade kohortstudier.
  * Uppföljning av resultat efter behandling av primär subclaviaventrombos.
  Ett samarbete med Carl-Magnus Wahlgren [11] och Peter Gillgren
  [12]. Detta är ett sk. T8 projekt där med stud Sara Lindblom deltar.
  * Naturalförlopp vid benartärsjukdom
  Leg läkaren och doktoranden Fredrik Sartipy samarbetar med Med Dr
  Birgitta Sigvant, Centralsjukhuset i Karlstad, samt Professor Eric
  Wahlberg vid Linköpings universitet Jag är bihandledare. Vi kommer att
  studera livskvalitet och övrigt sjukdomspanorama och död hos patienter
  med benartärsjukdom. Birgitta Sigvant har disputerat i ämnet ( se
  artikeln Kvinnor med "fönstertittarsjuka" kan missas av vården [13])
  och en stor patientkohort finns redan samlad.
  SJU UTVALDA PUBLIKATIONER
  [pubmed:27406106]
  [pubmed:16779879]
  [pubmed:18268064]
  [pubmed:18829239]
  [pubmed:18851920]
  [pubmed:15933983]
  [pubmed:20920426]
  [1] http://ki.se/en/labmed/research-group-of-integrative-clinical-physiology
  [2] http://www.yorku.ca/thaas/
  [3] http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/trials/bctu/trials/portfolio-v/Basil-2/index.aspx
  [4] http://ki.se/people/andalg
  [5] https://kiedit.ki.se/people/ovetho
  [6] https://kiedit.ki.se/people/robesa
  [7] http://ki.se/people/asahal
  [8] http://ki.se/people/petgil
  [9] http://ki.se/people/kariek
  [10] http://ki.se/people/evato
  [11] http://ki.se/people/cawahl
  [12] http://ki.se/people/petgil
  [13] http://ki.se/nyheter/kvinnor-med-fonstertittarsjuka-kan-missas-av-varden

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI