This page in English

Eva Torbjörnsson

Universitetsadjunkt, adj

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag arbetar som operationssjuksköterska på kirurgklinken på Södersjukhuset. Under mitt arbete på kliniken har mitt huvudområde varit kärlkirurgi och jag är medlem i Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad. Förutom mitt arbete som operationsjuksköterska är jag adjungerad klinisk adjunkt (AKA) till KI.

Jag blev registrerad som doktorand 2014 på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Amputation efter perifer kärlsjukdom. Riskfaktorer samt påverkan på patientens livskvalitet.

Att leva med kritisk ischemi innebär ofta stort lidande för patienten med smärta och gångsvårigheter. En viktig del i behandlingen av dessa patienter är att kunna erbjuda smärtfrihet genom en optimal behandlingsstrategi.

Det övergripande syftet med min avhandling är att studera patienter med perifer kärlsjukdom utifrån riskfaktorer för amputation efter kärlkirurgiska ingrepp samt riskfaktorer för sämre utfall efter en amputation.

Vidare kommer patienter som genomgår en amputation att studeras avseende upplevelse av amputationsbeslutet och upplevd hälsorelaterad livskvalitet före och efter amputation, med jämförelser mellan de som blir, respektive inte blir  protesgångare.

 

Resultaten beräknas kunna tillföra kunskap i val av behandling för patienter med kritisk ischemi samt ge ökade möjligheter till att stödja patienterna i samband med att beslutet om amputation tas.

Huvudhandledare Carin Ottosson.

Bihandledare Lena Blomgren, Ann-Mari Fagredahl, Jonas Malmstedt samt Lennart Boström.

Länkar

Publikationer

The patient's experience of amputation due to peripheral arterial disease
Torbjörnsson E, Ottosson C, Blomgren L, Boström L, Fagerdahl Am
Journal of vascular nursing : official publication of the Society for Peripheral Vascular Nursing 2017;35(2):57-63