Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.