Forskarutbildning vid OnkPat

Vid institutionen för onkologi-patologi finns ca 110 doktorander.

Antagning och registrering

Halvtidskontroll

Doktorandseminarier

Doktorsavhandlingar

Kontaktuppgifter:

Profile image

Per Hydbring

Studierektor
Profile image

Alexios Matikas

Biträdande studierektor
Profile image

Erika Rindsjö

Administratör

Jianyu Shen

Doktorandrepresentant

Evangelos Tzoras

Doktorandrepresentant
Profile image

Sylvya Pasca

Doktorandrepresentant
Erika Rindsjö
2024-05-30