Grundutbildning vid OnkPat

På Institutionen för onkologi-patologi undervisas studenter på läkarprogrammet, optikerprogrammet och biomedicinprogrammet. Institutionen är ansvarig kursgivare för sju olika kurser på grund- och avancerad nivå.

Kurserna:

  • Den sjuka människan 1, 13,5 hp
  • Patologi, 3 hp
  • Molekylär medicin - onkologi, 15 hp
  • SVK Konsten att vara en god doktor, 7,5 hp
  • SVK Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi, 7,5 hp
  • SVK Fördjupningskurs i multidisciplinär cancerbehandling, 7,5 hp
  • Rättsmedicin, 1,5 hp
  • Onkologi på läkarprogrammet, 2 hp
  • SVK Rättsmedicin- Att diagnostisera det som levande och döda inte vill eller kan berätta, 7,5 hp
  • SVK Klinisk patologisk diagnostik – från provtagning till behandlingsval, 3 hp.

Den sjuka människan 1
Läkarprogrammet, termin 3
Antal studenter: c:a 75-80/termin
Grundutbildningsansvarig: Nick Tobin
Examinator: Anders Höög
Utbildningsadministratör: Sofie Jensen

Patologi
Optikerprogrammet, termin 2
Antal studenter: c:a 45-60/år
Grundutbildningsansvarig: Nick Tobin
Examinator: Anders Höög
Utbildningsadministratör: Sofie Jensen

Molekylär medicin – onkologi 
15 hp, biomedicinprogrammet termin 5
Antal studenter: 40-50
Kurswebb
Kursansvarig: Nick Tobin
Utbildningsadministratör: Karin Kjulin

SVK Konsten att vara en god doktor
7,5hp, läkarprogrammet termin 11
Kurswebb
Antal studenter: 12-20
Kursansvarig: Stefan Einhorn
Utbildningsadministratör: Rigmor Forsberg

SVK Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi
7,5 hp, läkarprogrammet, termin 11
Kurswebb
Antal studenter: 16-20
Kursledare: Staffan Lundström
Utbildningsadministratör: Helena Kraft

SVK Fördjupningskurs i multidisciplinär cancerbehandling
7,5 hp, läkarprogrammet, termin 11
Kurswebb
Antal studenter: 12
Kursansvarig: Lisa Villabona
Utbildningsadministratör: Rigmor Forsberg

Rättsmedicin
Kurswebb
1,5 poäng inom kurserna Klinisk medicin – inriktning kirurgi, 27 hp, läkarprogrammet termin 7, samt kursen Hälsa i samhälle och miljö, 12 hp, läkarprogrammet termin 11
Kursansvarig: Henrik Druid

Onkologi
2 poäng inom kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi, 27 hp, läkarprogrammet termin 7
Antal studenter: c:a 150-160
Studierektor: Lisa Villabona
Utbildningsadministratör: Rigmor Forsberg

SVK Rättsmedicin- Att diagnostisera det som levande och döda inte vill eller kan berätta
7,5 hp, läkarprogrammet termin 11
kurswebb
Antal studenter: 20
Kursansvarig: Lydia Bennedich Kahn
Utbildningsadministratör: Sofie Jensen

SVK Klinisk patologisk diagnostik – från provtagning till behandlingsval
3 hp , läkarprogrammet termin 7
kurswebb
Antal studenter: 8-12
Kursansvarig: Anders Höög
Utbildningsadmministratör: Sofie Jensen

Erika Rindsjö
2024-02-29