Kommunikationsavdelningen

Karolinska Institutets kommunikationsavdelning (KA) uppdrag är att skapa bästa möjliga, relevanta och mest effektiva kommunikation för KI.

Kommunikationsavdelningen ser till att Karolinska Institutet har universitetsgemensamma kanaler, plattformar och riktlinjer för effektiv kommunikation. Vi ger strategisk rådgivning och stöd till universitetets olika delar samt genomför akademiska högtider.

Kommunikationsstöd

På sidan kommunikationsstöd har vi samlat varumärkesplattform, grafisk profil, mallar för presentationer och kommunikationsplaner, översättare, hur du som forskare kan få stöd i din kommunikation och mycket mer.

Saknar du något på sidan kontakta gärna Jill JönssonJennie Melosso eller Madeleine Svärd Huss.

Tillhör du en institution kan du kontakta din lokala huvudredaktör för att få hjälp.

Har du frågor om utbildningskommunikation kan du vända dig till enheten för student- och karriärservice Victoria Rosander, tf enhetschef student- och karriärservice.

KA ledning

Anna Maria Böök

Kommunikationsdirektör

Peter Andréasson

Presschef, bitr. kommunikationsdirektör

Jennie Melosso

Enhetschef Kommunikationssamordning och varumärke

Jill Jönsson

Enhetschef Digitala kommunikationskanaler

Madeleine Svärd Huss

Enhetschef Press och redaktionellt innehåll

Anki Israelsson

Avdelningsadministratör

Akademiska ceremonier

Varje år arrangerar Karolinska Institutet flera ceremonier i samband med akademiska högtider. Till dessa hör bland annat promotion av nyblivna doktorer, installation av nya professorer och utdelning av akademiska priser, medaljer och utmärkelser. Enheten för akademiska ceremonier arrangerar även examensceremonier och examensfest för studenter som avslutar sin grundutbildning samt examensceremoni för studenter för engelskspråkiga globala masterprogram på KI.

Ylva Blomberg

Ceremonimästare

Maria Lancella

Administratör

Enheten för digitala kommunikationskanaler

Enheten för digitala kommunikationskanaler samordnar och utvecklar alla de universitetsövergripande digitala kommunikationskanaler som KI förvaltar.

Vi koordinerar kanalövergripande strategier liksom riktlinjer och föreskrifter för digitala kommunikationskanaler. ​Här genomförs analys, utvärdering och uppföljning för KI:s digitala kommunikationskanaler.​ 

Vi ansvarar också för att förvalta och utveckla KI:s centrala webb, sociala medier, blogg och webbredaktörsorganisation. ​Här genomförs regelbundna användarundersökningar för att tillvarata målgruppernas behov. 

Vi ger användarstöd och utbildning till innehållansvariga och webbredaktörer.

Enheten för kommunikationssamordning och varumärke

Enheten för kommunikationssamordning och varumärke ger råd och stöd inom planering och produktion av kommunikation till medarbetare och chefer inom KI.

  • Vi samordnar och utför kommunikationsaktiviteter kopplade till prioriterade projekt och frågor på universitetsövergripande nivå.
  • Vi erbjuder verktyg och metoder för planerad kommunikation och utbildar chefer och ledare, bland annat inom kommunikativt ledarskap.
  • Vi arbetar med att vårda och stärka KI:s varumärke och tillhandahåller stöd inom grafisk formgivning och profilering.
  • Inom kommunikationsområdet initierar, underhåller och utvecklar vi externa samarbeten i syfte att stärka dialogen med universitetets målgrupper.  

I enheten ingår KI:s kommunikatörspool som erbjuder ett verksamhetsnära kommunikationsstöd till institutioner, avdelningar och större projekt genom kommunikatörspoolens internkonsulter.

Enheten för press och redaktionellt innehåll

Enheten för press och redaktionellt innehåll planerar och producerar redaktionellt innehåll och ger stöd i mediarelationer.​

  • Vi ger service till media genom att svara på frågor från journalister och genom att förmedla expertkontakter.​
  • Vi förmedlar nyheter och berättelser om KI:s forskning och utbildning och skildrar KI som universitet och samhällsaktör i KI:s övergripande kommunikationskanaler.​
  • Vi utvecklar nya format för redaktionellt innehåll.​
  • Vi ger stöd inom organisationen genom medie- och kommunikationsrådgivning och genom omvärldsbevakning.  

Kontakt

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm.

Besöksadress: Nobels väg 6, KI campus Solna. Plan 6 och 7.