Så här söker du jobb hos oss

Karolinska Institutet söker engagerade, motiverade och kunniga medarbetare som vill arbeta i en internationell miljö. Här finns information om vår rekryteringsprocess.

Hur du ansöker

För att söka ett ledigt jobb hos oss, klickar du på knappen ansök, som finns längst ner i varje annons. Annonserna hittar du under lediga anställningar.  

Alla ansökningar görs elektroniskt i vårt rekryteringssystem. Efter att du registrerat dig och loggat in fyller du i webbformuläret med dina personuppgifter, svarar på några frågor och laddar upp ditt cv. I vissa rekryteringar ansöker du utan personligt brev. Då får du i stället svara på några frågor om varför du söker jobbet.

Urval och intervju

När ansökningstiden har gått ut gör vi ett urval med utgångspunkt från den kravprofil vi tagit fram. Vi gör urvalet baserat på vilka kandidater som bäst matchar kraven på utbildning, erfarenheter och kompetenser som specificerats i annonsen. Om du tillhör de som bäst uppfyller kraven blir du inbjuden till en första intervju.

För anställning som lektor eller professor utses sakkunniga i ärendet efter att ansökningstiden har gått ut. De sakkunniga granskar ansökningarna och förordar de mest meriterade sökande. Baserat på de sakkunnigas utlåtanden kallar Rekryteringsutskottet en eller flera sökande till intervju.

Om du blir inbjuden till intervju

På anställningsintervjun träffar du oftast en rekryterande chef och ytterligare någon eller några medarbetare. På Karolinska Institutet arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att frågorna på intervjun ställs utifrån de egenskaper och förmågor som efterfrågas i annonsen. Under intervjun kommer du att få beskriva situationer som du varit med om tidigare och ge konkreta exempel utifrån dem. Du kan förbereda dig genom att tänka igenom situationer i dina tidigare arbeten, där du har använt de egenskaper, förmågor och erfarenheter som efterfrågas i annonsen. 

För anställning som lektor eller professor kommer du under intervjun få frågor från utskottets ledamöter och institutionens representant. Frågorna kan röra olika aspekter av din forskning, din undervisning och ditt ledarskap. Förbered dig gärna på frågor om hur du passar in på anställningsprofilen, hur dina framtidsplaner ser ut om du skulle få anställningen, och hur du tänker dig ditt framtida engagemang inom KI:s forskarutbildning, utbildning och forskning.

Vi är måna om en objektiv rekryteringsprocess och därför ställer vi frågor som är relevanta för den aktuella tjänstens kravprofil. Som en del i helhetsbedömningen kan du också få göra ett eller flera webbaserade arbetspsykologiska tester. Om du blir en av våra slutkandidater kommer vi att efterfråga referenser i slutet av processen.

Du får alltid återkoppling

Alla som har sökt en anställning hos oss får återkoppling. Om du varit här på intervju ringer vi dig oftast, annars får du ett meddelande via e-post. För anställning som lektor eller professor sker kommunikation med de sökande skriftligt genom rekryteringssystemet Varbi. En rekrytering tar mellan 2–12 månader beroende på typ av anställning.

Om du inte går vidare i en rekrytering är du alltid varmt välkommen att skapa en jobbprenumeration och bevaka de områden du är intresserad av, så får du matchande annonser skickade till din e-post.

Beslut om anställning

När Karolinska Institutet har beslutat om att anställa någon tillkännages det på myndighetens digitala anslagstavla på Nobels väg 6, Solna.

Att överklaga ett beslut om anställning

Endast den som har sökt en anställning kan överklaga det beslutet om anställning. Ett överklagande av beslut om anställning ska vara skriftlig och vara ställd till Överklagandenämnden för högskolan. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som önskas samt skälen till denna ändring. För att överklagandet ska kunna prövas ska skrivelsen ha inkommit till Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. Det ska ske inom tre veckor från den dag då information om beslutet lämnades på Karolinska Institutets anslagstavla.

Om du får anställning på KI

När det är klart att du ska börja arbeta hos oss får du ett anställningsbevis eller avtal. Beviset motsvarar ett anställningsavtal, men skillnaden är att du inte behöver skriva under det. Innan du börjar din nya anställning kommer du att få ett mejl från Rektor och från chefen för din institution eller förvaltning som vill hälsa dig välkommen.

Spontanansökningar, praktik och sommarjobb

Alla våra lediga anställningar finns att hitta under rubriken "Lediga anställningar". Vi har inte möjlighet att ta emot några intresseanmälningar eller spontanansökningar. Är du intresserad av att praktisera eller sommarjobba hos oss är du välkommen att direkt kontakta den institution som du önskar praktik eller sommarjobb på.

Teknisk support vid ansökan

Behöver du teknisk support vid ansökan, kan du kontakta Varbi helgfria vardagar mellan klockan 08:30-12:00 och klockan 13:00-16:30 på telefon 0520–58 00 50.

Mångfald och jämställdhet

KI rekryterar medarbetare oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling på Karolinska Institutet.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!