Alla lediga anställningar på Karolinska Institutet

Här kan du filtrera fram lediga anställningar efter institution eller typ av tjänst.

Position Avdelning Sista ansökningsdatum
Forskningsassistent Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Doktorandplats - för projektet ”Preventing functional decline in acutely hospitalized older patients (PREV­_FUNC)” Avdelningen för fysioterapi
Forskningsspecialist inom genetik av autoimmuna sjukdomar Avdelningen för reumatologi
Postdoktor i regeneration av beta-celler i zebrafisk Andersson, Olov
Forskningstekniker till Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Kärre
Forskningsassistent Karlsson-Hedestam
Forskningsspecialist i Experimentell Neurotraumatologi Institutionen för neurovetenskap
Forskningsassistent Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Upp till två anställningar som lektor i optometri Institutionen för klinisk neurovetenskap
Postdoktor till projekt inom kognition, lukt och biomarkörer för demens Avdelningen för Aging Research Center (ARC)
Postdoctoral studies: extracellular vesicles in skeletal disorders Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Forskningsassistent i miljömedicin, med fokus på effekter av metaller och PAH:er Institutet för miljömedicin
Vikarierande adjunkt i fysioterapi Avdelningen för fysioterapi
Postdoktor i translationell bröstcancerforskning Forskargrupp Lindström
Forskningsassistent i leukemi mikromiljö Institutionen för medicin, Huddinge
Utbildningsadministratör med känsla för service Institutionen för medicin, Solna
Upp till två postdoktorer inom funktionell hjärnavbildning av smakperception Institutionen för klinisk neurovetenskap
Postdoctoral studies in developmental chromatin dynamics (scholarship) division of Genome Biology
Doktorandtjänst inom immunologi och adoptivcellterapi Institutionen för onkologi-patologi
Statistiker inom farmakoepidemiologi Avdelningen för klinisk epidemiologi
Lektor i obstetrik och gynekologi med inriktning gynekologisk cancerprevention, förenad med anställning som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset - Förlängd ansökningstid Institutionen för kvinnors och barns hälsa
HR-partner till Karolinska Institutet Institutionen för neurovetenskap
Postdoctoral Researcher in Nervous System Tumors (scholarship) Institutionen för onkologi-patologi
Postdoktor i antiviral cellulär immunitet Institutionen för medicin, Huddinge
Postdoktor i stamcellsbaserad behandling av diabetes Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2022-12-01