Meritportfölj för forskningsinfrastrukturspecialist och senior forskningsinfrastrukturspecialist

Vid KI används en särskild meritportfölj för att dokumentera meriter för befattning som forskningsinfrastrukturspecialist och senior forskningsspecialist.

Vid KI används en särskild meritportfölj för att dokumentera meriter för befattning som forskningsinfrastrukturspecialist och senior forskningsspecialist. Syftet med meritportföljen är att skapa ett underlag för värdering av kvalitet och produktivitet vad gäller en sökandes tekniska- och metodologiska skicklighet.

Här nedan kan du ladda ned Word-mallen för meritportföljen på engelska och svenska.

MS
Innehållsgranskare:
2024-05-02