Karolina Widerström (1856-1949)

Karolina Widerström var den första kvinnan som avlade medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet och Sveriges första kvinna som blev legitimerad läkare. Hon var även hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

Karolina Widerström föddes 1856 i Helsingborg, som enda dotter till Otto Fredrik Widerström och Olivia Erika Dillén. Från början ville hennes far att hon skulle bli gymnastiklärare och när familjen flyttade till Stockholm 1873 studerade hon vid Gymnastiska centralinstitutet 1873-1875. Under de två närmaste åren var hon dels anställd som assistent åt professor Branting, dels praktiserade hon privat som sjukgymnast. Efter uppmuntran av Branting började Karolina Widerström studera medicin 1880 först vid Uppsala Universitet och sedan vid Karolinska Institutet.

År 1884 blev Karolina Widerström den första kvinnan att avlägga medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet. Fyra år senare, 1888, tar hon sin medicine licentiatexamen och blev, som Sveriges första kvinna, legitimerad läkare och specialiserade sig inom kvinnomedicin och gynekologi. Året därpå öppnade hon en gynekologisk mottagning i Stockholm som blev enormt populär - kvinnor köade ända ut i trapphuset för att få träffa den kvinnliga läkaren.

Karolina Widerström var en tidig förkämpe inom sexualundervisning. År 1889 skrev hon en uppsats om "De qvinnliga könsorganen, deras funktioner och deras vanligaste sjukdomar" där hon publicerade bilder på könsorgan  något som var väldigt vågat på den tiden. Hon förespråkade sexualundervisning i tidig ålder, men ansåg samtidigt att det var viktigt för ungdomar att få höra om sexualitetens alla positiva aspekter.

Redan 1897 undervisade Karolina Widerström om sexualhygien för lärarinnor och tonårsflickor. Undervisningen kom sedan att spridas till skolor och seminarier, och 1907 hade sexualundervisning införts på nästan alla flickskolor i Stockholm.

Utöver sitt engagemang i sexualupplysning var Karolina Widerström också drivande i andra frågor som rörde kvinnors rättigheter. Hon var hängiven i kampen mot prostitution och förespråkade socialt skydd för ogifta mödrar. Hon arbetade även med hjälpverksamhet för utnyttjade och misshandlade kvinnor. 1933 promoverades hon till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

Karolina Widerström var på många sätt en pionjär, både inom sitt arbete och på den politiska arenan. Hennes engagemang för kvinnornas sak fortsatte fram till hon dog 1949.

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-10-12