BioClinicum

BioClinicum är ett nav för den kliniska forskningen för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård.

Utsidan av Bioclinicum
BioClinicum Foto: Carin Tellström

BioClinicum, med närmare 100 forskargrupper, är utformat för att främja interaktionerna mellan forskarna. Byggnaden är ansluten till sjukhuset och Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum vilket skapar närhet mellan både prekliniska institutioner och lokaler för sjukvård, utbildning och forskning. Byggnaden innehåller kliniskt träningscentrum och radiofarmaciproduktion.

Institutioner i BioClinicum

Forskargrupperna har delats in i en tematisk struktur som speglar de vårdteman som ingår i Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsmodell. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för integration av vård, forskning och utbildning.

Hitta hit

Besöksadress

08-524 864 00

Solnavägen 30

171 64 Solna

KI Kommunikati…
2024-02-02