Entré till campus Solna stängd när ny tunnelbanestation byggs

Infarten från Solnavägen till KI:s campus är stängd under arbetet med byggnation av den nya tunnelbanestationen som ska stå klar under 2024.

Sprängningar av arbetstunnlar för utbyggnad av en ny tunnelbanelinje, förlänging av gröna linjen, har pågått under och kring KI sedan 2020. Den nya tunnelbanelinjen kommer sträcka sig från Odenplan till Arenastaden med en station, Hagastaden, vid KI och sjukhuset.

Arbetet med den tunnelbaneuppgång som kommer att byggas vid infarten till KI:s campus i Solna pågår. Arbetet innebär att man kommer att borra och spränga ut spårtunnlar, plattformsrum och utrymmen för rulltrappor.

Tunnelbaneuppgången och den ny tunnelbanelinjen beräknas vara färdig 2028. I och med byggandet av stationsentrén vid KI kommer en del av Solnavägen att grävas upp och förses med en stödjande konstruktion, en så kallad spont. 

Detta innebär det för dig som medarbetare, student eller besökare

Arbetena påverkar framkomligheten då ett körfält på Solnavägen är avstängt och busshållplatsen är flyttad cirka 100 meter norrut. En del av tegelmuren vid KI tas ned och delar av trädgården innanför muren används under byggskedet.

Under arbetet med den nya tunnelbanestationen kan bilar inte köra in på KI:s campus från Solnavägen. Infart för bilister blir från Tomtebodavägen.

Gång- och cykeltrafikanter har fyra alternativa vägar in på campus från Solnavägen:

 • Ny öppning i muren bakom Nobel Forum
 • Trapporna från Solnavägen nedanför Aula Medica
 • Trappan mellan Biomedicum och Aula Medica
 • Via gångbron över Solnavägen

Fasta sprängtider

För en del innebär arbetet i övrigt inget förutom ljudet ifrån sprängningarna. I en del fall kan det innebära en anpassning beroende på hur ditt arbete ser ut, men verksamheten ska fungera under hela byggtiden. Projektet arbetar med fasta sprängtider, vilket innebär att du på förhand kan få information om dem, till exempel genom sms.

Region Stockholm har tillsammans med KI gjort en inventering och isolerat/dämpat under känslig utrustning och burar för försöksdjur för att minska påverkan på dessa. Mycket av utrustningen kan pausas eller stängas av under själva sprängningen, som varar i cirka 6-8 sekunder.

The new metro station at KI, Hagastaden.
Tunnelbanestationen Hagastaden får entréer både vid sjukhuset och vid KI. Illustration: Region Stockholm

Om station Hagastaden

Stationen Hagastaden får fyra entréer:

 • inne i Karolinska Universitetssjukhuset,
 • på det nya torget utanför sjukhuset, 
 • vid KI (Solnavägen),
 • vid Torsplan

KI för en löpande dialog med Region Stockholm för att kunna informera om projektet och hur det påverkar KI.

Mer om utbyggnaden av gröna linjen

 • Stationen Hagastaden byggs 20 meter under markytan.
 • De nya stationerna på gröna linjen är Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.
 • 3 800 resenärer beräknas stiga av varje timme under rusningstrafik vid Hagastaden år 2030.
 • Vid de nya stationerna växer staden. Cirka 80 000 arbetsplatser kommer att nås med den nya tunnelbanelinjen och 11 000 nya bostäder ska byggas utmed sträckan, en stor del av dem i den nya stadsdelen Hagastaden som binder samman Solna med Stockholm.
SG
Innehållsgranskare:
Sabina Giulini
2024-06-03