Utlysning av ansökan om forskningsprojekt inför utlysningen av forskar-ST i allmänmedicin

Region Stockholm genomför som en del av Primärvårdsstrategin under åren 2021 – 2025 en särskild satsning på forskarutbildning inom ramen för forskar-ST (forskningsinriktad specialiserings-tjänstgöring) i allmänmedicin. Varje år under perioden kommer 3 forskar-ST-block att utlysas och knytas till i förväg granskade och utvalda forskningsprojekt – välkommen med din ansökan!

Forskar-ST innebär att regionen inom ramen för ST-blocket finansierar forskarutbildningen med motsvarande 75 % av lönemedlen, som bedrivs på deltid men totalt motsvarar 4 års heltidsstudier. Huvudansvaret för forskarutbildningen ligger hos Avdelningen för allmänmedicin och primärvård vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet (KI), och genomförs i samverkan med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) vid RS.

För att forskarutbildningen ska leva upp till de krav som ställs av KI kommer projekten som ska ligga till grund för denna att utlysas och bedömas i särskild ordning. Ansökan görs av den vetenskapliga handledaren från 1/8 (från kl 14.00) fram till 26/8 via ansökningshanteringssystemet Prisma.

Ansökan ska omfattas av minst två sökande, huvudsökande (planerad huvudhandledare) och medsökande (bihandledare) och båda ska vara disputerade. Huvudsökande ska vara specialist i allmänmedicin och inneha s.k. grönt ljus-godkännande som huvudhandledare, och vara anställd, adjungerad eller anknuten till Sektionen för allmänmedicin och primärvård, på institutionen NVS vid KI. Fullständig utlysningstext med behörighetskrav och anvisningar finns knuten till utlysningen i Prisma.

En utlysning av forskar-ST-blocken kommer att ske i relation till utvalda forskningsprojekt. Huvudhandledaren i utvalda forskningsprojekt i denna ansökan kommer att delta i bedömning av kandidater till forskar-ST-blocken.

Fullständig kravspecifikation för forskar-ST finns tillgänglig på APC:s hemsida.

Ytterligare upplysningar kan inhämtas via Jeanette Öhrman, vid APC. Telefon: 072 - 217 65 58 E-post: jeanette.ohrman@sll.se

Marie Beckeman
2023-09-22