Skip to main content

Utbildning vid sektionen för omvårdnad

Sektionen för omvårdnad bedriver merparten av kurserna inom grundutbildning för sjuksköterskor samt specialistutbildningar för sjuksköterskor. Sektionen ansvarar även för fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildningskurser.

Sektionens mål är att alla studenter som examineras vid Karolinska Institutet har kunskap om huvudområdet omvårdnad, kliniska färdigheter och har ett vetenskapligt förhållningssätt som krävs för att kunna arbeta evidensbaserat samt att kunna arbeta i team, vilket gör just sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor från Karolinska Institutet attraktiva för olika vårdgivare.

Årligen har sektionen ett 1000-tal studenter i sjuksköterskeprogrammet varav 300 studenter läser på distans. Motsvarande siffra för specialistsjuksköterskeprogrammen (11 stycken) är 600 studenter. Nästan hälften av utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet är förlagd till verksamhets integrerat lärande (VIL). Våra kliniska utbildningsplatser finns inom hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting (SLL) samt inom kommunernas ansvar för vård och omsorg. I ett samarbete mellan KI och SLL finns flera Akademiska vårdcentraler (AVC) och ett Akademiskt specialisvårdscentrum där utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan. Vidare erbjuds studenter och lärare möjlighet till internationellt utbyte.

Våra utbildningar har forskningsanknytning och genomförs delvis i modern digital miljö och baseras på aktuell pedagogik med fokus på studentcentrerat lärande och flexibilitet. Andra viktiga aspekter är ämnesintegrering och interprofessionellt lärande.

Distansutbildning

Karolinska Institutet bedriver sjuksköterskeprogrammet som modifierad distansutbildning med Stockholm som kursort.

Modifierad distansutbildning innebär en kombination av självstudier, träffar på kursorten och webbinarium via nätet (Adobe Connect) etc.

Studierna är pedagogiskt IT baserade och bedrivs till stor del via lärplattformen Ping Pong. Det betyder att studenten arbetar över Internet mot Karolinska Institutets webbplats och lärplattform. För att klara av att ta del av kursens innehåll behövs dator med Internetuppkoppling samt grundläggande datorvana t ex. för att hantera ordbehandlingsprogrammet Word, Internet och e-post.

Utbytesstudier

Inom sjuksköterskeprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att utföra verksamhetsförlagda utbildning eller genomföra en teoretisk kurs i ett annat land är något som ger erfarenheter. Att få uppleva en annan kultur kan vara utvecklande, intressant och lärorikt. Studera utomlands innebär att förkovra sig akademiskt och få insikter och erfarenheter som bidrar till professionell utveckling.

Läs mer om utbyte för studenter i sjuksköterskeprogrammet

Läs mer om utbyte för studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammen

Information för dig som vill bli student vid KI

Mer övergripande studentinformation för studenter på Karolinska Institutet finner du på sida "Hitta din utbildning vid KI"

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Information till dig som är student vid KI

Som student hos oss kan du behöva komma åt information om kurser, praktikplatser, allmänna dokument och blanketter.

Läs mer om hur Sjuksköterskeprogrammet är uppbyggt idag.
Läs mer om hur Specialistsjuksköterskeprogrammen är uppbyggda idag.

Fristående kurser samt magister/masterprogram

Forskarutbildning

Vid sektionen är ett 20-tal doktorander registrerade.

Återkommande kurser på forskarnivå är följande:

  • #1873 Livskvalitet som utfallsmått i vårdforskning 3,0 hp

Alla forskarutbildningskurser utannonseras på, och söks via, KIs Kurskatalog omkring den 15 oktober för kurser på VT, och 15 april för kurser på HT.

Kontakt

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratörerna ansvarar för olika kurser, inriktningar och terminer. För information gällande vilken administratör du bör kontakta i första hand, se kontaktuppgifter för den kurs ärendet gäller i kurswebben.

Utbildningsadministratör

Charlotte Axdorph

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: charlotte.axdorph@ki.se

Utbildningsadministratör

Paula Bonn

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: paula.bonn@ki.se

Utbildningsadministratör

Selina Eriksson

Telefon: 08-524 860 27
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: selina.eriksson@ki.se

Utbildningsadministratör

Patricia Lach

Telefon: 08-524 837 07
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: patricia.lach@ki.se

Utbildningsadministratör

Emma Liljegren

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: emma.liljegren@ki.se

Utbildningsadministratör

Eva MacDonald

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: eva.macdonald@ki.se

Utbildningsadministratör

Gina Söderlund Nåtfors

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: gina.soderlund.natfors@ki.se

Utbildningsadministratör

Ulla Viitala

Telefon: 08-524 839 99
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Ulla.Viitala@ki.se

Anknuten

Marie-Charlotte Wretlind

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: marie-charlotte.wretlind@ki.se

Utbildningssamordnare

Utbildningssamordnare

Elisabeth Asplund

Telefon: 08-524 836 21
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: elisabeth.asplund@ki.se

Utbildningssamordnare

Maria Bokedal Langius

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: maria.bokedal.langius@ki.se

Utbildningssamordnare

Charlotte Gustafsson

Telefon: 08-524 839 74
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: charlotte.gustafsson.1@ki.se

Utbildningssamordnare

Kristina Rooth

Telefon: 08-524 838 32
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: kristina.rooth@ki.se

Utbildningssamordnare

Mandy Valgelata

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: mandy.valgelata@ki.se

Administratör forskarutbildning

Administratör

Annica Karlsson

Telefon: 08-524 839 18
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: annica.karlsson.1@ki.se

Föräldralediga och tjänstlediga administratörer

Utbildningsadministratör

Mattias Landelius

Telefon: 08-524 837 21
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: mattias.landelius@ki.se

Utbildningshandläggare

Anna Malmborg

Telefon: 08-524 837 68
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: anna.malmborg@ki.se

Utbildningssamordnare

Linda Rydmell

Telefon: 08-524 839 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: linda.rydmell@ki.se

Utbildningsadministratör

Johanna Törnqvist

Telefon: 08-524 838 99
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Johanna.Tornqvist@ki.se