Skip to main content

Utbildning vid sektionen för omvårdnad

Sektionen för omvårdnad bedriver merparten av kurserna inom grundutbildning för sjuksköterskor samt specialistutbildningar för sjuksköterskor. Sektionen ansvarar även för fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildningskurser.

Så är det att arbeta som lärare på sektionen för omvårdnad

Sektionens mål är att alla studenter som examineras vid Karolinska Institutet har kunskap om huvudområdet omvårdnad, kliniska färdigheter och har ett vetenskapligt förhållningssätt som krävs för att kunna arbeta evidensbaserat samt att kunna arbeta i team, vilket gör just sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor från Karolinska Institutet attraktiva för olika vårdgivare.

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad

Årligen har sektionen ett 1000-tal studenter i sjuksköterskeprogrammet varav 300 studenter läser på distans. Motsvarande siffra för specialistsjuksköterskeprogrammen (11 stycken) är 600 studenter. Nästan hälften av utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet är förlagd till verksamhets integrerat lärande (VIL). Våra kliniska utbildningsplatser finns inom hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting (SLL) samt inom kommunernas ansvar för vård och omsorg. I ett samarbete mellan KI och SLL finns flera Akademiska vårdcentraler (AVC) och ett Akademiskt specialistvårdscentrum där utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan. Vidare erbjuds studenter och lärare möjlighet till internationellt utbyte.

Våra utbildningar har forskningsanknytning och genomförs delvis i modern digital miljö och baseras på aktuell pedagogik med fokus på studentcentrerat lärande och flexibilitet. Andra viktiga aspekter är ämnesintegrering och interprofessionellt lärande.

Distansutbildning

Karolinska Institutet bedriver sjuksköterskeprogrammet som modifierad distansutbildning med Stockholm som kursort.

Modifierad distansutbildning innebär en kombination av självstudier, träffar på kursorten och webbinarium via nätet (Adobe Connect) etc.

Studierna är pedagogiskt IT baserade och bedrivs till stor del via lärplattformen Ping Pong. Det betyder att studenten arbetar över Internet mot Karolinska Institutets webbplats och lärplattform. För att klara av att ta del av kursens innehåll behövs dator med Internetuppkoppling samt grundläggande datorvana t ex. för att hantera ordbehandlingsprogrammet Word, Internet och e-post.

Utbytesstudier

Inom sjuksköterskeprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att utföra verksamhetsförlagda utbildning eller genomföra en teoretisk kurs i ett annat land är något som ger erfarenheter. Att få uppleva en annan kultur kan vara utvecklande, intressant och lärorikt. Studera utomlands innebär att förkovra sig akademiskt och få insikter och erfarenheter som bidrar till professionell utveckling.

Läs mer om utbyte för studenter i sjuksköterskeprogrammet

Läs mer om utbyte för studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammen

Information för dig som vill bli student vid KI

Mer övergripande studentinformation för studenter på Karolinska Institutet finner du på sida Studera på Karolinska Institutet

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Så är det att studera inom grundutbildningen på sektionen för omvårdnad

Information till dig som är student vid KI

Som student hos oss kan du behöva komma åt information om kurser, praktikplatser, allmänna dokument och blanketter.

Läs mer om hur Sjuksköterskeprogrammet är uppbyggt idag.
Läs mer om hur Specialistsjuksköterskeprogrammen är uppbyggda idag.

Fristående kurser samt magister/masterprogram

Så är det att arbeta som utbildningshandläggare på sektionen för omvårdnad.

Forskarutbildning

Vid sektionen är ett 20-tal doktorander registrerade.

Återkommande kurser på forskarnivå är följande:

#1873 Livskvalitet som utfallsmått i vårdforskning 3,0 hp

Alla forskarutbildningskurser utannonseras på, och söks via, KIs Kurskatalog omkring den 15 oktober för kurser på VT, och 15 april för kurser på HT.

Så är det att studera inom forskarutbildningen på sektionen för omvårdnad

Kontakt

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratörerna ansvarar för olika kurser, inriktningar och terminer. För information gällande vilken administratör du bör kontakta i första hand, se kontaktuppgifter för den kurs ärendet gäller i kurswebben.

Paula Bonn

Utbildningsadministratör

Selina Eriksson

Utbildningsadministratör
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Ulla Viitala

Utbildningsadministratör
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Marie-Charlotte Wretlind

Utbildningsadministratör
H1.Omvårdnad.Ledningsstöd

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Utbildningssamordnare

Violetta Ademi

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Elisabeth Asplund

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Charlotte Gustafsson

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Administratör forskarutbildning

Forskarutbildningsadministratören hanterar bland annat processen runt halvtid/licentiatexamen/disputation för sektionens doktorander.  

Annica Karlsson

Ledningsadministratör
H1.Omvårdnad.Ledningsstöd

Föräldralediga och tjänstlediga administratörer

Mattias Landelius

Utbildningsadministratör
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Anna Malmborg

Utbildningsadministratör
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet

Kristina Rooth

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Linda Rydmell

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Gina Söderlund Nåtfors

Utbildningsadministratör
H1.Arbetsterapi

Mandy Valgelata

Utbildningssamordnare
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2