Skip to main content

Utbildning vid sektionen för arbetsterapi

Arbetsterapi som profession har växt fram ur samhällets behov av att rehabilitera människor efter sjukdom och/eller skada. Åtgärder i arbetsterapi som syftar till att individen ska klara sina vardagliga aktiviteter, sitt arbete och sin fritid, kan både riktas mot individen och den omgivande miljön.

Arbetsterapi som behandling återfinns inom de flesta vårdområden och antalet yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige uppgår till ca 30 000.

Arbetsterapeutprogrammet

Utbildningsprogrammet till arbetsterapeut (180 högskolepoäng) vid Karolinska Institutet i Stockholm ger en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Programwebb för grundutbildningen i arbetsterapi

Fristående kurser

Utöver grundutbildning i arbetsterapi ges även fristående kurser och kompletteringskurser på nivån 61-80p i ämnet arbesterapi samt möjlighet till doktorandstudier.

Fristående kurser

Utbildningskatalogen vid Karolinska Institutet

Magisterexamen i arbetsterapi

Från vårtermin 2016 erbjuder KI en kombination av fristående kurser på avancerad nivå för att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi. Kurserna kombinerar interprofessionella kurser (t.ex en inledande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik med fysioterapi och omvårdnad) med ämnesspecifika kurser. Mer information finns på KI:s kurser och ansökning.

European Master of Science in Occupational Therapy

Sektionen för arbetsterapi på Karolinska Insititutet är en av 5 Europeiska partners som tillsammans på engelska ger "Master of Science Program in Occupational Therapy". Programmet leder till en "Master of Science degree in Occupational Therapy" och programmet har blivit ett av 10 master-program som erhållit excellens för internationalisering av det Nederländska Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders.

Läs mer om European Master of Science in Occupational Therapy.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser som ges inom Sektionen för arbetsterapi under olika perioder är följande:

  • 2664 Introduction to modern test theory and test/survey methodology 4 hp (kursspråk engelska)
  • 2670 From what to how: contemporary narrative methodology in health care research 4 hp (kursspråk engelska)
  • 2702 Occupational Science conceptual development and application on research 4 hp (kursspråk engelska)
  • 3209 Observation and visual methods in health care sciences research 4,5 hp (kursspråk engelska)

Mer information om aktuella forskarutbildningskurser inom NVS finns i kurskatalogen

Utbytesstudier

Inom arbetsterapeutprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att arbetsterapeutprogrammet och programmets internationella kommitté (INCOP) har tecknat avtal om studentutbyte med ett antal utländska universitet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten både sänder och tar emot studenter.

Mer information om utbytesstudier finns här.