NVS Internationella kommitté

NVS IK är ett beslutande organ under utbildningsnämnden NVS. Internationella kommittén arbetar med strategiska frågor kring internationalisering.

Den internationella kommittén ansvarar för programmens internationalisering. Kommittén sluter avtal med utländska universitet, beslutar om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen.

Ledamöter i kommittén är lärare och studenter, som med hjälp av Internationella kansliet arbetar för att skapa förutsättningar för studenter att genomför delar av sina studier utomlands och för lärare att åka på lärarutbyte.

Mötestider

  • 2022-03-22 15:00-16:30
  • 2022-04-26 15:00-16:30

Internationella kommitténs sammansättning

Ledamöter
Susanne Guidetti, ordförande, avdelningen för arbetsterapi
Vanja Berggren, sjuksköterskeprogrammet, avdelningen för omvårdnad
Anna Jervaeus, specialistsjuksköterskeprogrammen, avdelningen för omvårdnad
Marie Halvorsen, avdelningen för fysioterapi
Margarita Mondaca, avdelningen för arbetsterapi

Studentrepresentant
vakant

Adjungerade
Christoffer Bodforss, internationell handläggare
Kristina Jesinkey, internationell koordinator

Handläggare
Camilla Öberg, utbildningskansliet

SG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-02-02