Skip to main content

Stöd verksamheten vid NVS

När du stödjer NVS:s forskning eller utbildning är det ett sätt att bidra till möjligheten att förbättra människors hälsa, med målet att flera personer ska få leva både längre och friskare liv!

Det finns flera sätt att stötta både forskning och utbildning vid NVS, bland annat genom att donera ekonomiska medel via webben med ditt betalkort, via bankgiro, som minnesgåva eller genom att testamentera.

Du väljer själv hur du vill rikta din donation, till ett specifikt projekt, ämnesområde, en forskare eller en utbildning. Du kan också medverka som forskningsperson i pågående studier vid institutionen.

Riktad donation

Vid KI finns ett webbformulär som du använder om du vill ge en gåva/donation via betalkort. Längst ner i formuläret finns en ruta för meddelande till administratören. I den rutan fyller du i vilket projekt/vilken forskare/utbildning eller ämnesområde vid NVS du vill stödja med din donation.

Formuläret hittar du på denna sida.

Frågor

Vill du veta mer om aktuella utbildningar och forskningsprojekt vid NVS samt möjliga donationstillfällen så är du varmt välkommen att kontakta NVS:s ledning via prefekt@nvs.ki.se.

Mer information om hur du kan stödja verksamheten finns också på sidan Så kan du ge en gåva till KI.

Delta i studier som försöksperson

Vill du delta i forskningsstudier som försöksperson/forskningsperson? På denna sida publiceras annonser och mer information om pågående forskningsprojekt som söker studiedeltagare.