Om sektionen för fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskaper om människan i rörelse och dess funktion. Fysioterapeuter hjälper människor att stärka sin hälsa, förebygga eller rehabilitera sjukdomar och skador. Den teoretiska grunden baseras på humanbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Fysioterapi

Sveriges riksdag beslutade 1 januari 2014 om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster och ämnesområdet blir fysioterapi. Sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet bytte namn till sektionen för fysioterapi.

Vision

Visionen för sektionen för fysioterapi är att genom högkvalitativ utbildning och forskning utveckla och implementera kunskap som bidrar till människors hälsa och funktion på samhälls-, grupp- och individnivå.

Utbildning

Sektionen för fysioterapi ansvarar för kurser inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Sektionen ger även kurser på magisternivå, fristående kurser, uppdragsutbildning samt forskarutbildningskurser. Utbildning vid sektionen för fysioterapi.

Forskning

Forskning inom ämnet fysioterapi samt forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik bedrivs i huvudsak inom sektionens forskargrupper, men även av andra forskare tillhörande forskargrupper utanför sektionen. Forskningen driver huvudämnet framåt och bidrar till en forskningsanknuten utbildning. Forskning vid sektionen för fysioterapi.

Sektionsledning

Sektionschef

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/fysioterapeut

Biträdande/ställföreträdande sektionschef

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Administration

Martina Bergenroth

Samordnare, ekonomi

Ellinor Nordström

Administratör, personal

Ledningsgrupp

Malin Nygren-Bonnier, docent, sektionschef

Nina Brodin, docent, bitr./stf. sektionschef

Maria Hagströmer, professor, forskning, GUA

Erika Franzén, professor (adjungerad)

Anna Pettersson, med. dr., programdirektor, fysioterapeutprogrammet

Martina Bergenroth, samordnare

Ellinor Nordström, administratör

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi, 23100
141 83 Huddinge
 

Besöksadress

Zanderska Huset
Alfred Nobels allé 23, plan B3
Campus Flemingsberg
 

Fakturor

Fakturahantering på Karolinska Institutet