Om Sektionen för fysioterapi

This page in English

Fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskaper om människan i rörelse och dess funktion. Fysioterapeuter hjälper människor att stärka sin hälsa, förebygga eller rehabilitera sjukdomar och skador. Den teoretiska grunden baseras på humanbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Sveriges riksdag beslutade 1 januari 2014 om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster och ämnesområdet blir fysioterapi. Sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet bytte namn till Sektionen för fysioterapi.

Vision

Visionen för Sektionen för fysioterapi är att genom högkvalitativ utbildning och forskning utveckla och implementera kunskap som bidrar till människors hälsa och funktion på samhälls-, grupp- och individnivå. 

Utbildning

Sektionen för fysioterapi ansvarar för kurser inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Sektionen ger även kurser på magister- och masternivå, fristående kurser, uppdragsutbildning samt forskarutbildningskurser. Läs mer om utbildning.

Forskning

Forskning inom ämnet fysioterapi samt forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik bedrivs i huvudsak inom sektionens forskargrupper, men även av andra forskare tillhörande forskargrupper utanför sektionen. Forskningen driver huvudämnet framåt och bidrar till en forskningsanknuten utbildning. Läs mer om forskning.

Sektionsledning

Sektionschef

Lektor/sjukgymnast

Malin Nygren-Bonnier

Telefon: 08-524 888 31
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

Biträdande sektionschef

Lektor

Joanna Kvist

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: joanna.kvist@ki.se

Ledningsgrupp

Malin Nygren-Bonnier, Lektor, sektionschef 

Joanna Kvist, Docent, bitr. sektionschef

Erika Franzén, Docent, forskningsansvarig

Anna Pettersson, Med. dr., programdirektor

Annette Heijne, Docent, lärarrepresentant

Kathrin Dellblad, Samordnare

Martina Bergenroth, Samordnare

Administration

Martina Bergenroth, Samordnare, ekonomi

Kathrin Dellblad, Samordnare, utbildning och kommunikation

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi, 23100
141 83 Huddinge

Besöksadress

Zanderska Huset
Alfred Nobels allé 23, Plan 3
Campus Flemingsberg

Fakturor

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23109
104 35 Stockholm

Vänligen ange korrekt ZZ-referens.