Skip to main content

Om Sektionen för fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskaper om människan i rörelse och dess funktion. Fysioterapeuter hjälper människor att stärka sin hälsa, förebygga eller rehabilitera sjukdomar och skador. Den teoretiska grunden baseras på humanbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Fysioterapi

Sveriges riksdag beslutade 1 januari 2014 om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster och ämnesområdet blir fysioterapi. Sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet bytte namn till Sektionen för fysioterapi.

Vision

Visionen för Sektionen för fysioterapi är att genom högkvalitativ utbildning och forskning utveckla och implementera kunskap som bidrar till människors hälsa och funktion på samhälls-, grupp- och individnivå.

Utbildning

Sektionen för fysioterapi ansvarar för kurser inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Sektionen ger även kurser på magister- och masternivå, fristående kurser, uppdragsutbildning samt forskarutbildningskurser. Läs mer om utbildning.

Forskning

Forskning inom ämnet fysioterapi samt forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik bedrivs i huvudsak inom sektionens forskargrupper, men även av andra forskare tillhörande forskargrupper utanför sektionen. Forskningen driver huvudämnet framåt och bidrar till en forskningsanknuten utbildning. Läs mer om forskning.

Sektionsledning

Sektionschef

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/sjukgymnast
H1.Fysioterapi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Biträdande sektionschef

Joanna Kvist

Lektor
H1.Fysioterapi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ledningsgrupp

Malin Nygren-Bonnier, docent, sektionschef

Joanna Kvist, docent, bitr. sektionschef

Nina Brodin, docent, utbildning fristående/uppdrag

Erika Franzén, docent, forskning (adjungerad)

Anna Pettersson, med. dr., programdirektor

Martina Bergenroth, samordnare

Kathrin Dellblad, samordnare

Ellinor Nordström, administratör

 

Administration

Martina Bergenroth, samordnare, ekonomi

Kathrin Dellblad, samordnare, utbildning och kommunikation

Ellinor Nordström, administratör, personal

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi, 23100
141 83 Huddinge

 

Besöksadress

Zanderska Huset

Alfred Nobels allé 23, plan B3
Campus Flemingsberg