Om Sektionen för fysioterapi

This page in English

Fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskaper om människan i rörelse och dess funktion. Fysioterapeuter hjälper människor att stärka sin hälsa, förebygga eller rehabilitera sjukdomar och skador. Den teoretiska grunden baseras på humanbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Sveriges riksdag beslutade 1 januari 2014 om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster och ämnesområdet blir fysioterapi. Sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet bytte namn till Sektionen för fysioterapi.

Vision

Visionen för Sektionen för fysioterapi är att genom högkvalitativ utbildning och forskning utveckla och implementera kunskap som bidrar till människors hälsa och funktion på samhälls-, grupp- och individnivå. 

Utbildning

Sektionen för fysioterapi ansvarar för kurser inom ramen för Fysioterapi programmet. Sektionen ger även kurser på magister- och masternivå, fristående kurser, uppdragsutbildning samt forskarutbildningskurser. För mer information klicka här utbildning.

Forskning

Forskning inom ämnet fysioterapi och forsknings-/utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik bedrivs i huvudsak inom sektionens forskargrupper, men även av andra forskare tillhörande forskargrupper utanför sektionen. Forskningen driver huvudämnet framåt och bidrar till en forskningsanknuten utbildning. För mer information klicka här forskning.

Sektionsledning

Maria Hagströmer Sektionschef

Annette Heijne Biträdande sektionschef 

Christina H Opava Professor Huvudansvar: Forskning

Annette Karlsson Administratör Huvudansvar: Ekonomi

Balbir Dhuper Administratör Huvudansvar: Personal, Sektionsadministratör (tjänstledig)

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi, 23100
141 83 Huddinge

Besöksadress

Zanderska Huset, Alfred Nobels allé 23, Plan 3, Flemingsberg