Missing Link – Person-centrerade vårdövergångar för personer med stroke: ett co-design projekt

Det övergripande syftet är att tillsammans med personer med stroke, närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera person-centrerade vårdövergångar mellan strokeenhet och hemmet för personer som haft stroke.

Foto: Charlotte Ytterberg
Missing Link Foto: Charlotte Ytterberg

Nyhetsbrev

Filmer

Allmän information om neuroteam

Webbinarium: Chefens roll i förändringsarbete