Muskuloskeletal problematik ur ett biopsykosocialt perspektiv

Vårt forskningsfokus ligger på muskuloskeletal smärta sett ur ett biopsykosocialt perspektiv. Vi har ett övergripande syfte att förbättra hälsa och arbetsförmåga hos patienten genom kliniska interventioner för prevention och rehabilitering. Genom utveckling och utvärdering av klinisk diagnostik och utvärderingsmetoder syftar också vi till att öka evidensen i det fysioterapeutiska arbetssättet i denna patientgrupp.

Grooten research group

Läs mer om vår forskargrupp och vår forskning på vår engelska sida.

Forskargruppsledare

Profile image

Wim Grooten

Lektor
+46852488861
WG
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-11-14