Om forskarskolan

Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och är en satsning på forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag. Forskarskolorna skall bidra till att stärka forskningsanknytningen i undervisningen och därmed uppnå högre kvalitet vid hälso- och sjukvårdsutbildningar, liksom att säkra kompetensförsörjningen av forskare vid lärosätena. 

Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap utlyser medel för delfinansiering av 11 doktorander. De fyra samverkande lärosätena delar på platserna varvid Karolinska Institutet tilldelas fyra platser, Uppsala universitet tre platser, Mälardalens universitet och Sophiahemmets Högskola två platser vardera.  Anslaget ska användas till doktorandlön och motsvarar cirka 60% av 4 års heltidsstudier. För att stimulera till lärarförsörjningen inom de olika hälsoprofessionsprogrammen anmodas lärosätena erbjuda doktoranderna att undervisa upp till 20% av en heltid varvid forskarutbildningen kan utökas till fem år. Forskarskolan har en sammanhållen struktur och riktade aktiviteter genom hela utbildningen. Goda möjligheter ges att bygga nationella och internationella nätverk. 

 

MH
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-03-04