Forskarskolans mål

Det ultimata målet är att ge en multiprofessionell forskararutbildning av hög kvalitet integrerad med undervisning inom något hälsoprofessionsprogram för att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning samt stimulera till lärarförsörjning inom programmen.

Mer specifikt vill vi:

  • Erbjuda forskare att söka medel för delfinansiering av doktorand i forskningsprojekt av hög kvalitet med relevans för hälso-och sjukvårdens behov
  • Tillse en opartisk utlysnings- och antagningsprocess för presumtiva doktorander som söker en plats i forskarskolan
  • Erbjuda forskarstudier på deltid för att möjliggöra undervisning vid hälsoprofessionsprogram på det lärosäte som doktoranden är antagen
  • Erbjuda en sammanhållen forskarutbildning med riktade aktiviteter tillsammans med olika professioner inom hälso-och sjukvård
  • Erbjuda doktorander en god kunskapsgrund genom kurser och seminarier med hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet. Obligatoriska kurser avser ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till forskningsområdet
  • Erbjuda aktiviteter som ger möjligheter för att skapa nationell och internationell samverkan för både doktorander och handledare
Chris Bengtsson
2024-03-04