Dekorativ bild

Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap (MoF-V)

Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap anordnar utbildning på forskarnivå för att stimulera forskning och utbildning av hög kvalitet. Forskarutbildningen förenas med undervisning inom hälsoprofessionsprogrammen för att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning, samt möta behovet av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Forskarskolan är ett partnerskap mellan Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Mälardalens universitet och Sophiahemmets Högskola.

Foto: Chris Bengtsson