Skip to main content

Mobila rörelseanalyssystem

Tekniken går snabbt framåt och det finns idag flertalet användarvänliga och mobila rörelseanalyssystem. Fördelen med dessa system är att de enkelt kan användas i den miljö som forskningen eller kliniken vanligen bedrivs i, alternativt i hemmiljön.

Vi erbjuder våra kunder att hyra dessa system, samt utbildning avseende mjukvara och konsultationer avseende datainsamling och datahantering. uMOVE har även specifik kunskap kring hur rörelseanalys med mobila system kan kombineras med registrering av kognitiva uppgifter, så kallad Dual-task.

uMOVE erbjuder idag följande system för mobil rörelseanalys:

 

APDM: 3-axialt accelerometerbaserat system för mätning av rörelse, gångförmåga och postural kontroll i labb eller hemmiljö. Läs mer om APDM.

APDM

GAITRite: tryckkänslig gångmatta för mätning av spatiala och temporala gångparametrar. Läs mer om GAITRite.

GaitRite