Forskning vid sektionen för fysioterapi

This page in English

Sektionens forskning är internationellt ledande och av hög relevans för att öka kunskaper och förbättra funktionstillstånd och hälsa i befolkningen. Forskningen omfattar såväl epidemiologiska som experimentella och translationella studier, liksom kliniska interventions- och implementeringsstudier och präglas av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Nya forskningsresultat integreras kontinuerligt i undervisningen i ämnet. Sju forskargrupper samlar de flesta av sektionens forskare, men ett flertal tillhör också forskargrupper vid andra sektioner, institutioner och lärosäten. 

 

Forskargrupper vid sektionen

Forskningsledare Forskningsområde
Franzén Erika

Äldre, Parkinsons sjukdom och ryggmärgsskada 

(Fn. finns denna info. endast på engelska)

Hagströmer Maria

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på prevention 

(Fn. finns denna info. endast på engelska)

Opava Christina Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom
Ståhle Agneta Fysisk aktivitet och träning för hälsa i ett livslångt perspektiv
Ytterberg Charlotte  Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning 
Rasmussen Barr Eva

Muskuloskeletal problematik ur ett biopsykosocialt perspektiv 

(Fn. finns denna info. endast på engelska)

Lundberg Mari

Back in Motion Research 

(Fn. finns denna info. endast på engelska)