Forskning vid sektionen för fysioterapi

Forskning vid sektionen för fysioterapi är internationellt ledande och av hög relevans för att öka kunskaper och förbättra funktionstillstånd och hälsa i befolkningen.

Collage av bilder från forskning vid sektionen för fysioterapi.

Forskningen omfattar såväl epidemiologiska som experimentella och translationella studier, liksom kliniska interventions- och implementeringsstudier och präglas av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Nya forskningsresultat integreras kontinuerligt i undervisningen inom ämnet fysioterapi. Sju forskargrupper samlar de flesta av sektionens forskare, men ett flertal tillhör också forskargrupper vid andra sektioner, institutioner och lärosäten.

Forskargrupper

Aktuellt