Forskning vid sektionen för fysioterapi

This page in English

Sektionens forskning är internationellt ledande och av hög relevans för att öka kunskaper och förbättra funktionstillstånd och hälsa i befolkningen. Forskningen omfattar såväl epidemiologiska som experimentella och translationella studier, liksom kliniska interventions- och implementeringsstudier och präglas av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Nya forskningsresultat integreras kontinuerligt i undervisningen i ämnet. Sju forskargrupper samlar de flesta av sektionens forskare, men ett flertal tillhör också forskargrupper vid andra sektioner, institutioner och lärosäten. 

Forskargrupper 

 Back in Motion Research 

Forskargruppsledare: Mari Lundberg

Forskning