Administrationen vid MTC

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).

Administrativ chef

Marta Pajus

Administrativ chef
08-524 864 92
Administration
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

HR-gruppen

Åsa Belin

HR-ansvarig
08-524 865 87
Personal
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Stina Danielsson

HR-administratör
Personal
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Sandra Vieru

HR-partner, vikarie för Lisa Sundeson

Lisa Sundeson

HR-partner, föräldraledig
08-52486810
Personal
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Om du har frågor kring HR, vänligen skicka e-post till hr@mtc.ki.se.

Ekonomigruppen

Kerstin Karlsson

Ekonomichef
Ekonomi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kristina Gullsby

Ekonomihandläggare
Ekonomi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

EU-, USA- och Sidaprojekt

Koordinator för EU Marie Curie Projekt (på engelska)

Utbildningsadmistration

Utbildning på grund och avancerad nivå

Jonas Sundbäck

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Sundbäck
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anne Eklöf

Utbildningsadministratör
08-524 866 91
Grundutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Christina Johansson

Utbildningsadministratör
Grundutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Forskarutbildning

Velmurugesan Arulampalam

Studierektor för forskarutbildningen
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Eva Noréns

Utbildningsadministratör
08-524 866 33
Forskarutbildning
C4 Neurovetenskap

Kommunikation

Sara Lidman

Vikarierande kommunikatör
08-524 841 86
Kommunikationssamordning och varumärke
UF Universitetsförvaltningen

Charlotte Brandt

Kommunikatör (extra resurs)

Linda Nilsson

Kommunikatör, föräldraledig
0852486678

Arkivering och diarieföring

Sammanhållet arkiv och registratur för hela KI införs gradvis sedan hösten 2019 och beräknas vara klar under 2021. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Vid frågor, kontakta registrator vid Campus Solna.

E-post: registrator-solna@ki.se

Det går även att kontakta arkivarie Lise-Lotte Wallin.

Besöksadress

Biomedicum, Solnavägen 9
171 65 Solna, Stockholm,
Sweden