Administrationen vid MTC

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).

Administrativ chef

Profile image

Marta Pajus

Administrativ Chef
852486492

HR-gruppen

Profile image

Åsa Belin

HR-Ansvarig
852486587
Profile image

Lisa Sundesson

HR-Partner
852486810

Julia Gustavsson

HR-administratör
852487039
702352991

Om du har frågor kring HR, vänligen skicka e-post till hr@mtc.ki.se.

Ekonomigruppen

Profile image

Kerstin Karlsson

Ekonomichef

Marcus Palmgren

Financial controller

EU-, USA- och Sidaprojekt

Koordinator för EU Marie Curie Projekt (på engelska)

Utbildning på grund och avancerad nivå

Profile image

Jonas Sundbäck

Grundutbildningsansvarig (GUA)
852486768
Profile image

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
852486691
Profile image

Christina Johansson

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

Profile image

Velmurugesan Arulampalam

Studierektor för forskarutbildningen
Profile image

Gabriella Ondiege

Utbildningsadministratör

Sajidh Persson

Vikarierande utbildningsadministratör

Kommunikation

Profile image

Sara Lidman

Kommunikatör
852484186

Arkivering och diarieföring

Sammanhållet arkiv och registratur för hela KI införs gradvis sedan hösten 2019 och beräknas vara klar under 2021. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Vid frågor, kontakta registrator vid Campus Solna.

E-post: registrator-solna@ki.se

Det går även att kontakta arkivarie Lise-Lotte Wallin.

Besöksadress

Karolinska Institutet
Biomedicum, A3
Solnavägen 9
171 65 Solna

MP
Innehållsgranskare:
2023-10-27