Administrationen vid MTC

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).

Administrativ chef

Marta Pajus

Administrativ chef
08-524 864 92
Administration
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

HR-gruppen

Åsa Belin

HR-ansvarig
08-524 865 87
Personal
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Stina Danielsson

HR-partner
Personal
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Lisa Sundeson

HR-partner
08-52486810
Personal
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Om du har frågor kring HR, vänligen skicka e-post till hr@mtc.ki.se.

Ekonomigruppen

Kerstin Karlsson

Ekonomichef
Ekonomi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Sara Angshed

Ekonomihandläggare
Ekonomi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kristina Gullsby

Ekonomihandläggare
Ekonomi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

EU-, USA- och Sidaprojekt

Koordinator för EU Marie Curie Projekt (på engelska)

Utbildning på grund och avancerad nivå

Jonas Sundbäck

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Sundbäck
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
08-524 866 91
Grundutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Christina Johansson

Utbildningsadministratör
Grundutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Forskarutbildning

Velmurugesan Arulampalam

Studierektor för forskarutbildningen
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Gabriella Ondiege

Utbildningsadministratör
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kommunikation

Sara Lidman

Kommunikatör
08-524 841 86
Kommunikatörspoolen
UF Universitetsförvaltningen

Arkivering och diarieföring

Sammanhållet arkiv och registratur för hela KI införs gradvis sedan hösten 2019 och beräknas vara klar under 2021. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Vid frågor, kontakta registrator vid Campus Solna.

E-post: registrator-solna@ki.se

Det går även att kontakta arkivarie Lise-Lotte Wallin.

Besöksadress

Karolinska Institutet
Biomedicum, A3
Solnavägen 9
171 65 Solna

MP
Innehållsgranskare:
2023-01-30