Utbildningsnämnden vid MMK

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Mötestider

Mötestider
Datum Tid Plats
2020-09-25 13:00-14:30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2020-11-20 13:00-14:30 Landgrenrummet D6:58

Ordförande

Wilhelmina Ekström

Grundutbildningsansvarig
Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ledamöter

Paul Ackermann

Lektor/överläkare
Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sergiu-Bogdan Catrina

Lektor/överläkare
Tillväxt & metabolism
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Gabriella Jansson Palmer

Adjunkt, adjungerad
Kolorektalkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christina Mikkelsen

Adjunkt, adjungerad
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ledamot annan institution

Ewa Ehrenborg

Professor
P Eriksson
K2 Medicin, Solna

Ledamot studentrepresentant

Vakant

Vikarierande handläggare

Evelina Svensson

Utbildningsadministratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi