Skip to main content

Utbildningsnämnden vid MMK

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Mötestider

Mötestider
Datum Tid Plats
2020-02-14 13:00-14:30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2020-04-24 13:00-14:30 Erling Perssons seminarierum L1:03

Ordförande

Wilhelmina Ekström

Grundutbildningsansvarig
K1.MMK.Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ledamöter

Paul Ackermann

Lektor/överläkare
K1.MMK.Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sergiu-Bogdan Catrina

Lektor/överläkare
K1.MMK.Tillväxt & metabolism
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Gabriella Jansson Palmer

Adjunkt, adjungerad
K1.MMK.Kolorektalkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christina Mikkelsen

Adjunkt, adjungerad
K1.MMK.Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
K1.MMK.Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ledamot annan institution

Ewa Ehrenborg

Professor
K2.Kardiovaskulär medicin. P Eriksson
K2 Medicin, Solna

Ledamot studentrepresentant

Vakant

Vikarierande handläggare

Evelina Svensson

Utbildningsadministratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi