Utbildningsnämnden vid MMK

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Mötestider

Mötestider
Datum Tid Plats
2022-09-21 13:00-14:30 Erling Persson seminarierum, Rolf Luft Centrum, plan 3
2022-12-02 13:00-14:30 Erling Persson seminarierum, Rolf Luft Centrum, plan 3

Ordförande

Wilhelmina Ekström

Grundutbildningsansvarig
Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ledamöter

Paul Ackermann

Professor/biträdande överläkare
Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sergiu-Bogdan Catrina

Lektor/överläkare
Tillväxt & metabolism
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Gabriella Jansson Palmer

Adjungerad lektor
Kolorektalkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christina Mikkelsen

Adjungerad adjunkt
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ledamot annan institution

Roza Chaireti

Adjungerad lektor
Djärv T
K2 Medicin, Solna

Handläggare

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi
WE
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-06-13