Skip to main content

Utbildningsnämnden vid MMK

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Mötestider

Mötestider
Datum Tid Plats
2019-02-22 13:00-14:30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2019-06-14 13:15-14:15 Erling Perssons seminarierum L1:03

Ordförande

Wilhelmina Ekström

Grundutbildningsansvarig
Ortopedi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ledamöter

Paul Ackermann

Forskargruppsledare
Ortopedi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sergiu-Bogdan Catrina

Universitetslektor, Överläkare
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Kolorektal kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Christina Mikkelsen

Universitetsadjunkt, adj
Idrottsmedicin
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lars Weidenhielm

Professor/överläkare
Ortopedi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ledamot annan institution

Ewa Ehrenborg

Professor
Forskargrupp P Eriksson
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Ledamot studentrepresentant

Felix von Renteln

Handläggare

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
Administration
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1