Utbildningsnämnden vid MMK

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Mötestider

Mötestider
Datum Tid Plats
2024-03-08 13:00-14:30 D5-51 Skogsmusen
2024-05-24 13:00-14:30 Erling Persson seminarierum, Rolf Luft Centrum, plan 3

Ordförande

Profile image

Wilhelmina Ekström

Grundutbildningsansvarig

Ledamöter

Profile image

Paul Ackermann

Professor/Biträdande Överläkare
Profile image

Sergiu-Bogdan Catrina

Universitetslektor/Överläkare

Christina Mikkelsen

Adjungerad Adjunkt
Profile image

Richard Rosenquist Brandell

Professor/Överläkare

Ledamot annan institution

Profile image

Roza Chaireti

Adjungerad Lektor

Handläggare

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
WE
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-04-22