Grundutbildning vid MMK

Vid institutionen ger vi utbildning på grund och avancerad nivå för läkarstudenter och fysioterapeutstudenter. Vi erbjuder fristående kurser för vårdpersonal samt organiserar kliniska rotationer för utbytesstudenter (LINK). Vi anlitas även för utbildning inom biomedicinarprogrammet och BMA-programmet.

Klinisk medcin - inriktning kirurgi, T7

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Strimmor med ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin ingår också. Professionell utveckling (PU) tränas under två veckor på olika Kliniska undervisningsavdelningar (KUA) och vetenskaplig utveckling (VetU) i samband med en EBM-uppgift under onkologimomentet.

Kursansvarig

Utbildningsadministratörer

 

Nås gemensamt på MMK Kursexpedition, kursexpedition-mmk@ki.se

Profile image

Rosalba Rico

Utbildningsadministratör
+46852485321
Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Klinisk genetik T10

Undervisning vid enheten för klinisk genetik på termin 10 på läkarutbildningen. Momentet klinisk genetik ger en fördjupad kunskap om genetiska mekanismer bakom olika sjukdomar och är en del av kursen Reproduktion och utveckling.

Momentansvarig

Profile image

Richard Rosenquist Brandell

Professor/Överläkare

Utbildningsadministratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Fysioterapeutprogrammet

Kursen ger kunskap om vanliga kliniska tillstånd inom etik, kirurgi, invärtesmedicin, ortopedi, neurologi och reumatologi och relaterar till de övergripande lärandemålen för hela fysioterapeutprogrammet.

Kursansvarig Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 1

Profile image

Paul Ackermann

Professor/Biträdande Överläkare

Utbildningsadministratör

Masterutbildning

Kursen Molekylär genetik och genomik är en del av masterprogrammet i Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Masterprogrammet är ett samarbete mellan KI, SU och KTH och även känt som SciLifeLab master.

 

Kursansvarig

Profile image

Fulya Taylan

Forskningsspecialist

Övrig undervisning

Lärare från institutionen deltar aktivt i undervisningen av sjuksköterskor och laboratorieassistenter genom personalutbildning vid KI och KS samt genom patientorganisationer.

Regelbundet genomför 5-6 studenter per läsår examensarbete motsvarande 20 poäng vid institutionen. Dessa kommer från KI, Stockholms universitet samt Laborantskolan. Vi tar dessutom emot 2-3 stycken ERASMUS-studenter från andra länder som genomför olika långa praktikperioder.

På Biomedicinprogrammets termin 3 anordnas en vecka varje år en kurs i Medicinsk genetik.

Institutionens medarbetare arrangerar också forskarutbildningskurser för doktorandstuderande och vidareutbildningskurser för läkare och sköterskor.

Grundutbildningsansvarig

Profile image

Wilhelmina Ekström

Universitetsadjunkt, Adj
WE
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-05-02