Fristående kurser vid MMK

Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15 hp

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskaper om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud- och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings- och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik, 30 hp

Dagens ökade antal idrotter och en alltmer specialiserad idrott innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin samt i prevention mot uppkomst av idrottsskador. Kursen avser även att ge inblick i aktuell forskning samt lägga grunden för och stimulera till idrottsmedicinsk forskning.

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30 hp

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling vid led- och muskelrelaterade funktionsproblem baserat på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Kursen ger också inblick i aktuell forskning och skapar en grund för egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering.

Susanne Forsberg
2023-09-29