Utbildning vid MMK

This page in English

Vår målsättning att bedriva forskarutbildning på högsta internationella nivå samt att ge studenterna inom grundutbildningen ökad medicinsk kunskap men också att stimulera dem i deras fortsatta yrkesroller.