Litiumbehandling vid bipolär sjukdom - biomarkörer och effekter

Litium är förstahandsbehandling vid bipolär sjukdom, men inte alla blir hjälpta av litium.

Vi genomför därför en prospektiv studie för att identifiera kliniskt användbara molekylära markörer med syftet att tidigt avgöra om den nyinsjuknade blir förbättrad av litium eller inte. Vi deltar också i internationella konsortier för genetiska studier rörande bipolär sjukdom och effekter av litiumbehandling. Vidare studerar vi somatiska sidoeffekter av litiumbehandling.

Team-ledare: Lena Backlund, Martin Schalling

Lena Backlund

Anknuten till Forskning
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martin Schalling

Professor
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Key co-investigator

Catharina Lavebratt

Senior forskare
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Vincent Millischer

Anknuten till Forskning
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martin Lundberg

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Katja Ponzer

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Wikström

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Andra nyckelpersoner vid KI 

Lina Martinsson

Utvalda publikationer

Improving lithium dose prediction using population pharmacokinetics and pharmacogenomics: a cohort genome-wide association study in Sweden.
Millischer V, Matheson GJ, Bergen SE, Coombes BJ, Ponzer K, Wikström F, Jagiello K, Lundberg M, Stenvinkel P, Biernacka JM, Breuer O, Martinsson L, Landén M, Backlund L, Lavebratt C, Schalling M
Lancet Psychiatry 2022 Jun;9(6):447-457

Lithium and the Interplay Between Telomeres and Mitochondria in Bipolar Disorder.
Lundberg M, Millischer V, Backlund L, Martinsson L, Stenvinkel P, Sellgren CM, Lavebratt C, Schalling M
Front Psychiatry 2020 ;11():586083

Genetic variant in SLC1A2 is associated with elevated anterior cingulate cortex glutamate and lifetime history of rapid cycling.
Veldic M, Millischer V, Port JD, Ho AM, Jia YF, Geske JR, Biernacka JM, Backlund L, McElroy SL, Bond DJ, Villaescusa JC, Skime M, Choi DS, Lavebratt C, Schalling M, Frye MA
Transl Psychiatry 2019 05;9(1):149

Expression of telomerase reverse transcriptase positively correlates with duration of lithium treatment in bipolar disorder.
Lundberg M, Biernacka JM, Lavebratt C, Druliner B, Ryu E, Geske J, Colby C, Boardman L, Frye M, Schalling M
Psychiatry Res 2020 04;286():112865

Mood Stabilizers and the Influence on Global Leukocyte DNA Methylation in Bipolar Disorder.
Backlund L, Wei YB, Martinsson L, Melas PA, Liu JJ, Mu N, Östenson CG, Ekström TJ, Schalling M, Lavebratt C
Mol Neuropsychiatry 2015 Jul;1(2):76-81

Telomerase dysregulation in the hippocampus of a rat model of depression: normalization by lithium.
Wei YB, Backlund L, Wegener G, Mathé AA, Lavebratt C
Int J Neuropsychopharmacol 2015 Jan;18(7):pyv002

The KMO allele encoding Arg452 is associated with psychotic features in bipolar disorder type 1, and with increased CSF KYNA level and reduced KMO expression.
Lavebratt C, Olsson S, Backlund L, Frisén L, Sellgren C, Priebe L, Nikamo P, Träskman-Bendz L, Cichon S, Vawter MP, Osby U, Engberg G, Landén M, Erhardt S, Schalling M
Mol Psychiatry 2014 Mar;19(3):334-41

Long-term lithium treatment in bipolar disorder is associated with longer leukocyte telomeres.
Martinsson L, Wei Y, Xu D, Melas PA, Mathé AA, Schalling M, Lavebratt C, Backlund L
Transl Psychiatry 2013 May;3():e261

CL
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2023-05-31