Skip to main content

Klinisk kemi och koagulation

Gruppen studerar hemostasen och tillstånd med benägenhet att bilda blodproppar, exempelvis vid sk. protrombotiska tillstånd, eller blödning på grund av nedsatt hemostatisk förmåga (som i hemofili). Vi studerar bland annat nyttan av globala hemostatiska metoder och små cellulära vesiklar (mikropartiklar) som potentiella biomarkörer för diagnos, prognos och behandlingsuppföljning vid olika kliniska tillstånd associerade med blödning (hemofili i första hand) eller trombosbenägenhet.

Forskargruppsledare

AK
Amalia Kewenter
2019-05-28