Klinisk kemi och koagulation

Gruppen studerar hemostasen och tillstånd med benägenhet att bilda blodproppar, exempelvis vid sk. protrombotiska tillstånd, eller blödning på grund av nedsatt hemostatisk förmåga (som i hemofili). Vi studerar bland annat nyttan av globala hemostatiska metoder och små cellulära vesiklar (mikropartiklar) som potentiella biomarkörer för diagnos, prognos och behandlingsuppföljning vid olika kliniska tillstånd associerade med blödning (hemofili i första hand) eller trombosbenägenhet.

Forskargruppsledare