Skip to main content

Information till patienter - SLC

Här kan du som har drabbats av hälseneruptur eller fotledsfraktur hitta information om studien "Stop Leg Clots".

Observera att informationen på denna sida kan vara icke uppdaterad och att den senaste informationen finns hos din behandlande läkare.

De deltagande klinikerna och respektiva ansvariga personer hittar du på en annan flik.

Information till patienter

STOP Leg Clots sammanfattande protokoll

Instruktion för VenaFlow